KL og Komponent afholder et webinar om aktuelle problemstillinger i forhold til budgettering af skat og udligning for 2023 og overslagsårene.

Webinaret kommer omkring følgende hovedoverskrifter:

•    Balanceskøn efter ØA23
•    Budgettering af ejendomsskat
•    Konsekvenser af årsopdatering
•    Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering inkl. effekter af ukrainske flygtninge
•    Rammerne for at ændre skatten i 2023

Webinaret sendes live fra KL-studie, og du vil forud for afholdelsen modtage deltagelseslink.

Undervisere:

På webinaret møder du KL's medarbejdere på området, Max Nielsen og Per Schollert Nielsen, som til dagligt rådgiver kommunerne i at budgettere skatter og tilskud, og som varetager KL's interessevaretagelse på området.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Webinaret er målrettet økonomimedarbejdere, der arbejder med kommunernes budgetlægning i forhold til skat samt tilskud og udligning, men er for alle, der ønsker indsigt i kommunernes finansiering.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent | På barsel
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash