Sundhedsstyrelsens tilbud om kommunalt kompetenceløft til alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling.

Sundhedsstyrelsen har ikke udbudt Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling i 2023.
 

Komponent præsenterer denne kursusrække, som er målrettet alkoholbehandlere i offentlig ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer. Uddannelsen er ikke et lovkrav for at arbejde som alkoholbehandler, men er et tilbud om kompetenceløft af den kommunale behandlingsopgave.

Behandlingsopgaven for en alkoholbehandler er krævende på flere niveauer, da den omfatter hele forløbet for borgeren og dennes nære relationer fra henvendelse, afrusning, stabilisering, udredning, intervention, tilbagefaldsforebyggelse, eventuelt visitation til anden behandling (f.eks. døgn) og afslutning.

I Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling trænes behandlere i de evidensbaserede metoder, der anvendes i alkoholbehandlingen.

Formålet er at bidrage til at højne kvaliteten af offentlig ambulant alkoholbehandling i de enkelte kommuner og nationalt. 

Kompetencemålet er, at behandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling får et solidt kendskab til og gode færdigheder i forhold til at tilrettelægge, udføre og afslutte alkohol ud fra evidensbaserede metoder.

Undervisningsform: Der veksles mellem oplæg, instruktioner og demonstrationer fra underviser samt træning og øvelser, hvor deltagerne får hands-on færdigheder i metoderne. Der skal forventes hjemmearbejde ved afslutning af hver undervisningsgang, som samles op ved indledning til næste undervisningsgang.

Målgruppe: Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Se desuden Uddannelsens opbygning samt Adgangskrav og optagelse.

Der er egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og kommer til at omfatte 60 % af den samlede omkostning pr. kursist i 2022.
Se mere om pris m.v. under Praktiske oplysninger.

Læs mere Læs mindre
 

Moduler i 2022

I 2022 udbydes Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling (forår og efterår) og Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (efterår).

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling består af flere moduler. I 2022 udbydes Basismodul i offentlige ambulant alkoholbehandling (to hold) og Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (et hold).

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling og Basismodul for erfarne alkoholbehandlere er adgangsgivende for de tre øvrige moduler - Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer, Modul om familieorienteret alkoholbehandling og Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling - og deltagelse på disse tre moduler kan ske i deltagernes egen ønskede rækkefølge.

I 2022 udbydes Basismodul i offentlige ambulant alkoholbehandling (to hold) og Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (et hold). De øvrige moduler udbydes ikke i 2022.

Læs mere Læs mindre
Illustration af alkoholbehandleruddannelsens opbygning


Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling

Modulet består af 3 undervisningsgange (internat), fordelt på 9 dage.
Formålet med basismodulet er at give kursisterne et solidt kendskab til alkohol og afhængighedsbegrebet, indsigt i de generelle aspekter af behandling og viden om evidensbaseret behandling samt færdigheder til at benytte Motivational Interviewing (MI).

Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Modulet består af 7 undervisningsgange (internat), fordelt på 14 dage.
Formålet med modulet er at give kursisterne et solidt kendskab til og gode færdigheder i, hvad det vil sige at lave behandling af alkoholmisbrug/-afhængighed ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Basismodul for erfarne alkoholbehandlere - modulet udbydes ikke i 2022

Modulet består af 2 sammenhængende kursusdage (internat).
Formålet med basismodulet for erfarne er at give indsigt i den nyeste viden på alkoholområdet herunder de Nationale Kliniske Retningslinjer samt træning i Den Motiverende Samtale.

Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer 
Modulet består af 7 undervisningsgange (internat), fordelt på 14 dage.
Formålet med modulet er at give kursisterne et solidt kendskab til og gode færdigheder i, hvad det vil sige at lave behandling af alkoholmisbrug/-afhængighed ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling - modulet udbydes ikke i 2022

Modulet består af 5 undervisningsgange (internat og enkeltdage), fordelt på 7 dage.
Formålet med modulet er at give kursisterne basale kompetencer i at gennemføre alkoholbehandling med dobbeltbelastede klienter, sideløbende behandle deres psykiske komorbiditet, hvor dette er inden for misbrugsbehandlingens rammer og opnå forståelse for, hvornår det er betimeligt at inddrage/henvise til eksterne samarbejdspartnere indenfor psykiatri eller specialiseret døgnbehandling.

Modul om familieorienteret alkoholbehandling - modulet udbydes ikke i 2022

Modulet består af 3 undervisningsgange (internat), fordelt på 6 dage.
Formålet med modulet er at give kursisterne forståelse for dynamikker og forandringens muligheder i et familiesystem, og på baggrund heraf lære at anvende især kognitive, adfærdsterapeutiske metoder og teknikker til at skabe og fastholde forandring med fokus på hele familie - uanset om det er borgeren med alkoholproblemer, der selv henviser sig med motivation for forandring eller en anden nær relation.

Læs mere Læs mindre
 

Fakta og formalia

Her finder du en række informationer, der er gode at kende til i forhold til Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling.

Der er egenbetaling for deltagelse på uddannelsen. Egenbetalingen varierer mellem modulerne og omfatter 60 % af den samlede omkostning pr. kursist i 2022.

Prisen omfatter undervisning, materialer (via læringsportal), forplejning og overnatning i enkeltværelse på internater. 

Undervisningen er tilrettelagt som internatforløb med overnatning, da man får stort udbytte af de tværkommunale drøftelser og den netværksdannelse, som også foregår før og efter selve undervisningen. Vi forventer og anbefaler derfor kraftigt, at alle deltagere bliver på hotellet, deltager i de fælles middage og overnatter imellem kursusdagene på de dage, hvor det er tilrettelagt således.

Når du har udfyldt ansøgningsblanketten, modtager du en kvittering på e-mail for din ansøgning om optagelse. Efter ansøgningsfristen, som ligger ca. 6 uger før modulets start, behandler vi din ansøgning, og en uges tid efter ansøgningsfristens udløb, får du besked, om du er optaget på det ønskede modul.

OBS! Ved afbud efter ansøgningsfristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan overtages af en anden kvalificeret ansøger.

Der er en række formelle adgangskrav for at blive optaget på modulerne i Uddannelse i Offentlig ambulant alkoholbehandling.

  • Du skal arbejde som alkoholbehandler i en offentlig ambulant alkoholbehandling
  • Du skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale-, sundhedsfaglige eller pædagogiske område
  • Du skal primært arbejde med alkoholproblematikker (ikke udelukkende stofbehandling)
  • Du skal havde deltaget på Basismodulet, før du kan deltage på de tre andre moduler (dette gælder også, selvom du har længerevarende erfaring som alkoholbehandler)

Som alkoholbehandler skal du primært arbejde med voksne, så hvis du kun arbejder med unge, er du heller ikke en del af målgruppen og kan ikke deltage. Som leder er du ikke i målgruppen og kan derfor ikke deltage.

Der kan søges om merit, hvis du tidligere har gennemført forløb hos COK/Komponent:
Hvis du tidligere har gennemført ”Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling” (2008-2016), kan du søge om merit for ”Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling”. Ønsker du merit, bedes du kontakte os direkte.

Vi tilstræber, at der er en ligelig fordeling imellem kommuner på holdene. Vi forbeholder os derfor retten til at begrænse antallet af optagede fra samme kommune.

I 2022 udbydes disse hold:

Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling

Deltagerpris: 11.750 kr. ekskl. moms
Afholdelsessted: Frederik VI´s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Ansøgningsfrist: 10.03.2022 (forårshold) og 01.09.2022 (efterårshold)
Uddannelsesstart: 19.04.2022 (forårshold) og 10.10.2022 (efterårshold)

Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Deltagerpris: 18.850 kr. ekskl. moms.
Afholdelsessted: Frederik VI´s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Ansøgningsfrist: 30.06.2022
Uddannelsesstart: 05.09.2022

Dit fravær må ikke overskride 20 % af undervisningen på et modul. Hvis du har mere end 20 % fravær, kan du ikke få kursusbevis for modulet, og du kan ikke rykke videre fra basismodulet til næste modul. Du bliver derfor nødt til at deltage igen på et modul, hvor du har haft for meget fravær.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen