Vil du være med til at sikre god kvalitet i arbejdet med ICS?

Få styr på kerneopgaverne i rollen som ICS superbruger på børn- og ungeområdet; som fagligt fyrtårn, som implementeringsagent og som facilitator. Kurset er både for nye superbrugere og superbrugere som været i gang i en periode.

Kurset er bygget op om tre af superbrugerens kerneopgaver:

  • Superbrugeren som fagligt fyrtårn, med fokus på omsætning af det teoretiske fundament i ICS til praksis, understøttelse af en systematisk sagsbehandling med ICS og samspillet mellem ICS-trekantens dimensioner i forståelsen af barnets eller den unges situation.
  • Superbrugeren som implementeringsagent med fokus på de roller, muligheder og udfordringer der kan være i at understøtte anvendelsen af ICS i faglig, organisatorisk praksis.
  • Superbrugeren som facilitator med fokus på facilitering af ICS-faglige sparringsprocesser med ICS redskaber. 

Igennem hele kurset arbejder vi med pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen og ICS-redskaber.

I undervisningen sættes dine praksiserfaringer som ICS superbruger i spil. Der bliver mulighed for at reflektere og sparre med deltagere fra andre kommuner, træne nye praksisser og drøfte hvad du tager med dig tilbage på arbejdspladsen.

Der er tre undervisningsdage med undervisning fra kl. 9.00-15.30. Første og anden undervisningsdag ligger sammen, og bliver efterfulgt af en periode på tre-fire uger med prøvehandlinger i egen praksis, som slutteligt opfølges med en tredje afsluttende undervisningsdag.  

Når du er færdig med dette kursus har du fået:

  • Et fagligt fundament som superbruger til at understøtte en systematisk sagsbehandling med ICS og pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen.
  • Øvelse i facilitering af ICS-faglige sparringsprocesser i praksis.
  • Viden om implementering af ICS, samt forslag til og indledende erfaringer med konkrete planer i eget team.

 

Undervisere

Katrin Leicht Schnohr, lektor på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse, socialfaglig underviser, udviklingsmedarbejder, supervisor og e-læringsspecialist på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver, socialfaglig koordinator og konsulent i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, inddragelse, socialfaglig analyse, børnehandicapområdet og skriftlighed i socialt arbejde.    

Gunvor Gornitzka, chefkonsulent på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse og socialfaglig og ledelsesfaglig underviser på børn- og ungeområdet. Tidligere myndighedssagsbehandler, udviklingskonsulent og leder i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om omsætning af lovgivning og sagsbehandling, tværprofessionelt samarbejde, socialt arbejdes organisering, implementering og socialfaglig ledelse.  

Birgit Koldsø, lektor på Efter- og videreuddannelsen på professionshøjskolen VIA, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet og internationale erfaringer fra socialt arbejde. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, resiliensprocesser, inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, organisering og implementering.

Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen på professionshøjskolen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS, inddragelse, samtaler med børn og unge, børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Hanne Mortensen, ekstern socialfaglig og ledelsesfaglig underviser på KP og VIA, selvstændig konsulent og supervisor. Tidligere socialformidler og leder i børne- og familieafdelinger og mange års erfaring som selvstændig på det sociale område. Særlig viden om ICS, helhedsorienteret arbejde med børn og unge både fra et myndigheds- og udføreperspektiv, systematisk sagsarbejde, børnehandicapområdet og ledelse, organisering og implementering.

Katrin Leicht Schnohr, lektor på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse, socialfaglig underviser, udviklingsmedarbejder, supervisor og e-læringsspecialist på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver, socialfaglig koordinator og konsulent i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, inddragelse, socialfaglig analyse, børnehandicapområdet og skriftlighed i socialt arbejde.    

Gunvor Gornitzka, chefkonsulent på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelse og socialfaglig og ledelsesfaglig underviser på børn- og ungeområdet. Tidligere myndighedssagsbehandler, udviklingskonsulent og leder i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om omsætning af lovgivning og sagsbehandling, tværprofessionelt samarbejde, socialt arbejdes organisering, implementering og socialfaglig ledelse.  

Birgit Koldsø, lektor på Efter- og videreuddannelsen på professionshøjskolen VIA, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børne- og familieafdelinger på myndighedsområdet og internationale erfaringer fra socialt arbejde. Særlig viden om ICS og systematisk sagsarbejde, resiliensprocesser, inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, organisering og implementering.

 Maria Bülow, lektor på Efter- og videreuddannelsen på professionshøjskolen VIA University College, socialfaglig underviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder på børn- og ungeområdet. Tidligere socialrådgiver i børn- og familieafdelinger på myndighedsområdet. Særlig viden om ICS, inddragelse, samtaler med børn og unge, børn og unge med funktionsnedsættelser og socialt arbejdes organisering. 

Hanne Mortensen, ekstern socialfaglig og ledelsesfaglig underviser på professionshøjskolerne KP og VIA, selvstændig konsulent og supervisor. Tidligere socialformidler og leder i børne- og familieafdelinger, og mange års erfaring som selvstændig på det sociale område. Særlig viden om ICS, helhedsorienteret arbejde med børn og unge både fra et myndigheds- og udføreperspektiv, systematisk sagsarbejde, børnehandicapområdet og ledelse, organisering og implementering.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College og Københavns Professionshøjskole for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

1.440 kr.
Varighed: 3 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
23. januar 2024 kl. 9.00 - kl. 15.30
24. januar 2024 kl. 9.00 - kl. 15.30
22. februar 2024 kl. 9.00 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 1440 kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

ICS superbrugere eller kommende ICS superbrugere i børne- og familieafdelinger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Annemette Matthiesen
Lektor ved Københavns Professionshøjskole
Annemette Matthiesen
Tlf.
5163 2628