Få nyeste, forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær, metoder til opsporing og afdækning samt konkrete redskaber til at bryde fraværsmønstret.

Skolevægring er ifølge VISO den mest udbredte følgeproblematik i særligt komplicerede sager om diagnosticerede børn og unge, og ufrivilligt skolefravær udfordrer både folkeskoler, specialskoler, familier og kommuner.

Formålet med kurset er at give deltagerne redskaber til at håndtere bekymrende skolefravær, og der vil derfor være fokus på konkrete anvisninger og inspiration til praksis.

Forud for det fysiske kursus får du en kort online introduktion til lovgivningsrammerne samt en introduktion til styringsværktøjet Rådgivningsloggen.

På kurset får du nyeste, forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær, så du bliver i stand til at træffe vidensbaserede valg i din praksis.

Vi kigger blandt andet nærmere på metoder til at afdække og opspore bekymrende skolefravær, da forskning viser, at den rigtige indsats fra starten er vigtig for succes.

Skolefravær er også fravær af fællesskab. Vi drøfter skolefravær som et fællesskabsanliggende, og du får konkrete tips til, hvordan du kan inddrage skolen, forældrene og ikke mindst barnet selv i forløbet.

På kursets sidste del arbejder vi med konkrete redskaber til at bryde fraværsmønstret.

Efter kurset er du klogere på:

  • Viden om bekymrende skolefravær
  • Metoder i arbejdet med afdækning og opsporing
  • Skolefravær som et fællesskabsanliggende
  • Redskaber til øget skoledeltagelse
  • Hvor kommer nej’et fra?

Kurset bygger på nyeste nordiske forskningslitteratur om tværfagligt samarbejde samt praksiserfaringer fra VISO, kommuner og skoler. Underviserne har taget del i et 3-årigt udviklingsprojekt om skolefravær under Socialstyrelsen, ligesom de er en del af det internationale skolefraværsnetværk INSA.

  • Nyeste forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær.
  • Viden om relevant lovgivning og snitflader.
  • Metoder til at afdække årsager og inddrage barnets stemme.
  • Konkrete processtyringsværktøjer og øvrige redskaber til at bryde fraværsmønsteret.

Undervisere

Marianne Nilsson, pædagogisk konsulent og VISO-specialist. Uddannet lærer, didaktisk vejleder og kandidat i pædagogisk sociologi med speciale i tværfagligt samarbejde. Marianne har 20 års erfaring fra normal- og specialområdet. Laver afdækning og rådgivning i skolefraværssager i både VISO-regi og kommunalt regi.

Gunnar Dehn, Pædagogisk konsulent, VISO-specialist og skolefraværskonsulent. Uddannet lærer med efteruddannelse i systemisk-narrativ metode og mentaliseringsbaseret familiebehandling. Gunnar har 14 års erfaring fra det specialiserede børneområde, heraf 10 år som leder. Laver afdækning og rådgivning i skolefraværssager i både VISO-regi og kommunalt regi.

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen  

Kurset afholdes af Kursuscenter Sputnik for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

 

480 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
15.11.2023 kl. 09:00 - kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og deltagerbetalingen på 480 kr. ekskl. moms dækker udgifter til lokaler og forplejning

Er du i målgruppen?

Kurset kan tages af alle, som arbejder med børn og unge, der har eller er i risiko for at udvikle højt skolefravær.

Deltagerne er fx lærere, pædagoger, sagsbehandlere, vejledere, familie behandlere, konsulenter m.fl. på både det kommunale og private område.

Program

Velkomst og præsentation
Viden om bekymrende skolefravær
Nyeste forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær
Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet
Metoder i arbejdet med afdækning og opsporing
Tidlig opsporing og fraværsmønstre
Alan Carrs caseformulering til afdækning
Problemforståelsesmodel Vilde og tamme problemer
Rådgivningsloggen. Nyeste metode fra VISO, som sikrer en koordineret indsats med klare snitflader.
Refleksionsøvelse
Skolefravær som et fællesskabsanliggende
Viden fra Børns Vilkårs udviklingsprojekt: Skolefravær løses i fællesskab.
Barnets perspektiv og det vigtige forældresamarbejde.
Den koordinerende rolle ved bekymrende skolefravær - hvem gør hvad?
Frokost
Redskaber til øget skoledeltagelse
Visuelt samtaleredskab
Rådgivningsloggen udviklet af VISO og afprøvet i adskillige skolefraværs-sager
Didaktikker og læringsmiljøer. Venskabers betydning for skoletilhør
Underviserens relationskompetence og epistemisk tillid
Kommunikation og forberedelse, fx breve og De 10 H’er
Gruppeøvelse: Træning i et udvalgt redskab
Hvor kommer nej’et fra?
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Marianne Nilsson
Pædagogisk konsulent hos Skolen Sputnik
Marianne Nilsson