Få ny viden, der kan forbedre børn, unge og personalets trivsel på opholdssteder og døgninstitutioner. Få styrket din viden fra forskning og praksis om en forebyggende og inddragende tilgang til at forebygge voldsomme situationer og magtanvendelser på opholdssteder og døgninstitutioner.

Videnskurset består af tre webinarer, der giver dig ny forskningsbaseret viden samt praktiske tilgange til at arbejde forebyggende og inddragende med voldsomme situationer og magtanvendelser på opholdssteder og døgninstitutioner.

Kurset kommer omkring følgende temaer

 • Webinar 1: Trivsel og miljø for anbragte børn og unge
 • Webinar 2: Lovgivning om magt, ansvar og inddragelse
 • Webinar 3: Metoder til forebyggelse og håndtering af konflikter

Når du tilmelder dig videnskurset, får du adgang til de tre sammenhængende webinarer, der afholdes med ca. en uges mellemrum. Hvert webinar varer ca. to timer. 

Når du har gennemført de tre webinarer har du viden om:

 • Børnesyn, børn og unges rettigheder og ret til inddragelse
 • Børn og unges trivsel på døgninstitutioner og opholdssteder, herunder betydning af konfliktniveau
 • Lovgivningen, særligt barnets lov og voksenansvarsloven
 • Ledelsens rolle ift. indberetninger, retningslinjer og ansvar for arbejdsmiljø
 • Relevante metoder og redskaber til forebyggelse, analyse og risikovurdering.

Undervisere

Frederikke Dybdahl Bilenberg, lektor på Pædagoguddannelsen VIA University College, pædagogik- og psykologiunderviser og forsknings- og udviklingsmedarbejder i social innovation indenfor det pædagogiske område. Tidligere faglig konsulent i Socialstyrelsen og pædagog indenfor anbringelsesområdet samt internationale erfaringer fra pædagogisk arbejde med udsatte børn. Har særlig viden om LA1 og LA2 med fokus på børns og unges deltagelsesmuligheder og inddragelse i eget liv.

Sandra Krebs-Hille, socialfaglig adjunkt på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiver og Kandidatgrad i familieterapi og systemisk praksis, MSc. VID Specialized University, Oslo. Indgående viden om samt praktisk erfaring med udsatte børneområdet igennem 22 år, både som socialrådgiver, familiebehandler, som konsulent og som leder. Særligt fokus på inddragelse af forældre og børn og unge i sagsbehandling og foranstaltning. Har som familiebehandler erfaring med ”No power no lose” fra behandlingsinstitution – og siden i dagbehandlingskontekst med implementering af Low Arousal.

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

 

Varighed: 2,5 time - 2 timer- 2 timer
Se tid og sted for det valgte forløb
Online
8. november 2023 kl. 13.00 - kl. 15.30
15. november 2023 kl. 13.00 - kl. 15.00
22. november 2023 kl. 13.00 - kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det afholdes online og er gratis.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er ledere, konsulenter og nøglepersoner, som arbejder på opholdssteder og døgninstitutioner samt myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

 

Moduler

 • Børn og unges rettigheder og ret til inddragelse
 • Børn og unge trivsel på døgninstitutioner og opholdssteder
 • Børnesyn og inddragelse: samarbejde med børn og unge
 • Magt og inddragelse: Anbragte børns rettigheder; barnets lov og voksenansvarsloven
 • Ledelsens rolle og ansvar: Arbejdsmiljø og forebyggelse af magtanvendelse
 • Metoder og redskaber til forebyggelse af magt samt til analyse og risikovurdering
 • Ikke-konfronterende og konfliktnedtrappende metoder

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Birgit Koldsø
Lektor | Projektleder
Birgit Koldsø
Tlf.
8755 1969