De mest komplekse børnesager kræver det mest omfattende samarbejde. Få hjælp til at knække koden på succesfuldt tværfagligt samarbejde og bliv introduceret til konkrete processtyringsværktøjer, du kan bruge i din dagligdag.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden og redskaber til, hvordan tværfagligt samarbejde afvikles til størst gavn for barnet og de arenaer, som barnet færdes i. Herudover vil der være viden om relevant lovgivning og snitflader samt konkret inspiration til praksis.

Forud for det fysiske kursus får du en kort online introduktion til Lovgivning om tværfagligt samarbejde med børn og unge samt indsigt i styringsredskabet Rådgivningsloggen.

På kurset får du nyeste, forskningsbaserede viden om tværfagligt samarbejde, og hvad der virker, når vi skal nedbryde søjlerne i den kommunale praksis til barnets bedste.

Vi kigger blandt andet på hierarkier, dilemmaer og knuder, ligesom du får sprog for det professionelt positionerede samarbejde.

På kursets anden del får du konkrete metoder til bedre tværfagligt samarbejde, som du kan bringe med tilbage til din praksis. Metoderne omfatter bl.a. kommunikationsveje, styringsredskaber og afdækningsredskaber.

Efter kurset er du klogere på:

  • Teori om tværfagligt samarbejde
  • Hverdagens krydspres, hierarkier og magtbegreber
  • Fællesskabsanliggendet
  • Metoder, struktur og rammesætning
  • Mål i det tværfaglige samarbejde

Kurset bygger på nyeste nordiske og internationale forskningslitteratur om tværfagligt samarbejde samt praksiserfaringer fra både normal- og specialområdet.

Undervisere

Marianne Nilsson, pædagogisk konsulent og VISO-specialist. Uddannet lærer, didaktisk vejleder og kandidat i pædagogisk sociologi med speciale i tværfagligt samarbejde. Marianne har 20 års erfaring fra normal- og specialområdet. Underviser og rådgiver til daglig i komplekse sager med inddragelse af skole, familie, myndighed, psykiatri m.fl.

Gunnar Dehn, Pædagogisk konsulent, VISO-specialist og skolefraværskonsulent. Uddannet lærer med efteruddannelse i systemisk-narrativ metode og mentaliseringsbaseret familiebehandling. Gunnar har 14 års erfaring fra det specialiserede børneområde, heraf 10 år som leder. Underviser og rådgiver til daglig i komplekse sager med inddragelse af skole, familie, myndighed, psykiatri m.fl.

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Kursuscenter Sputnik for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog – et kursustilbud målrettet kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på det udsatte børne- og ungeområde. Børnekataloget administreres af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

480 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
29.11.2023 kl. 09:00 - kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, og deltagerbetalingen på 480 kr. ekskl. moms dækker udgifter til lokaler og forplejning
Er du i målgruppen?

Kurset kan tages af alle, som indgår i tværfaglige samarbejder på børne- og ungeområdet.

Deltagerne er fx sagsbehandlere, vejledere, lærere, pædagoger, familiebehandlere, konsulenter m.fl. på både det kommunale og private område.

Program

Forud for kurset sendes der en E-læringspakke, der kan ses som forberedelse til kurset
Velkomst og præsentation
Teori om tværfagligt samarbejde
Nyeste forskningsbaserede viden om tværfagligt samarbejde.
Definition og afgrænsning. Tværprofessionelt vs. tværfagligt samarbejde, med afsæt i Lotte Hedegaard Sørensen.
Flydende, ligeværdigt og responsivt samarbejde.
Refleksionsøvelse
Hverdagens krydspres, hierarkier og magtbegreber
Knuder og bekymringer i det tværfaglige samarbejde Forskellige arenaer: Familie, Institution og Myndighed
Dilemmaer og betingelser i samarbejdet – de professionelles perspektiver med udgangspunkt i bl.a. Charlotte Højholts forskning.
Etablering af det nivilerede samarbejdsrum.
Øvelse
Fællesskabsanliggendet
Præsentation af Fællesskabsanliggendet med udgangspunkt i Søren Hertz.
Mod, ordentlighed og gensidig tillid
Epistemisk tillid
Professionelle hjem og det professionelt positionerede samarbejde.
Refleksionsøvelse: Hvordan arbejder I med at skabe et fællesskabsanliggende?
Frokost
Metoder: Struktur, Rammesætning og Mål i det tværfaglige samarbejde
Afdækning og skabelse af de fælles forståelser
Kommunikationsveje i samarbejdet
Aftaler for dokumentation
Opfølgning og evaluering
Opmærksomheder og metode fortsat
Den tavse viden - Når PPR og kommune bevæger sig opad i stedet for nedad.
Aktivt relationelt engagement og ekspertise - Anne Edwards
Det tavse barn: Laura Lundys forskning om inddragelse af barnet.
Casearbejde Rådgivningsloggen: Drøftelse af deltagernes egne cases sat op imod rådgivningsloggen
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Marianne Nilsson
Pædagogisk konsulent hos Skolen Sputnik
Marianne Nilsson