Ønske I at hjælpe borgere med autisme til at blive en del af arbejdsfællesskabet?

Ni ud af 10 personer med autisme er uden ordinær beskæftigelse. Hele 40 % lever af kontanthjælpslignende ydelser, på trods af gode kompetencer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet. Det viser Landsforeningen Autisme i en rapport fra 2016.

Fagprofessionelles guidning er ofte afgørende for, hvordan personer med autisme fungerer både i hverdagen og i arbejdslivet, men det kan være svært at få øje på de bedste måder at hjælpe og understøtte borgere med autisme i at komme i job eller uddannelse. Det er ofte forbundet med stor usikkerhed, hvis man ikke har kendskab til eller viden om den anderledes tænkning og læringsstil. En tænkning og læringsstil som betyder, at personer med en autismeprofil reagerer, kommunikerer samt responderer på en anderledes måde end personer uden en autismeprofil. En måde som også er forskellig fra person til person i omfang og styrke.

Vi tilbyder læringsforløb i egen organisation, som f.eks. kan bestå af:

  • Læringsdag 1 som kan være en introduktion til autisme gennem forståelsesmodeller for autisme og betydningen af dette for arbejde og uddannelse. Vi introducerer viden om hvorfor borgere i autismespektret har en øget sårbarhed overfor at udvikle stress, angst og depression og at det kan medføre udeblivelser og højt sygefravær. Herudover kan vi introducere enkle redskaber, som straks kan anvende i egen praksis.
  • Læringsdag 2 kan have fokus på borgerens perspektiv via medarbejdernes kommunikation og samarbejde med borgerne. Det kan indholde introduktion til metoder og værktøjer, som kan anvendes til at opnå tydeligere kommunikation, der fører samarbejdet i den ønskede retning, uden at udløse til tider voldsomme stress- og belastningsreaktioner. På dag 2 kan også indgå en peer til at understøttepra ksisøvelserne. Det skabte et godt læringsrum.
  • Læringsdag 3 kan have fokus på virksomhedens perspektiv og hvordan aktører omkring den kommende autistiske medarbejder kan understøtte denne i at opnå succes på arbejdsmarkedet. Det kan omhandle virksomhedssamarbejdet, herunder match, forberedelse til praktik/besøg/job og samarbejdet om opgaver, mestring og mening på arbejdspladsen. Vi kan inddrage virksomhedernes perspektiver og overvejelser i forhold til at ansætte en medarbejder med en autismeprofil.  

Dagen kan involvere besøg af en virksomhedsleder, der har erfaring i at ansætte, og beskæftige medarbejdere med en autismeprofil.

 

I jobcenter Holstebro har de afholdt et forløb som beskrevet ovenfor.

Afdelingsleder Mathilde Lundgaard siger:

“Det har været et virkelig, virkelig godt kursusforløb. Det var arbejdsmarkedsrettet og gav konkrete redskaber vi nemt kan omsætte til praksis.  Det er meget tydeligt, at underviserne har en stor viden om målgruppen og har stor erfaring med arbejdsevneafklaringer og hvordan mennesker med autisme kan tilknyttes arbejdsmarkedet. Vi fik meget hurtigt tillid til, at det de siger er baseret på forskning, viden og mange års erfaring fra praksis. Kurset har sat gang i refleksioner over vores egen professionelle opfattelser – vi er blevet sendt ud på en faglig rejse”

 

Undervisere

Underviserne har en meget stor viden om arbejds- og uddannelsesrettede indsatser for mennesker med kognitive udfordringer, som fx Autisme, ADD, ADHD og svær stress. De har mange års erfaring fra socialøkonomisk virksomhedsdrift på markedsvilkår, hvor de primært har leveret ydelser til såvel private- som offentlige virksomheder og institutioner.

De arbejder ud fra et teoretisk afsæt som de tillægger mange års praksiserfaring indenfor ledelse, afklaring og uddannelse af personer med en autismeprofil og andre tilsvarende udfordringer.

 

Er du i målgruppen?

Professionelle som arbejdet med, at mennesker med autisme får tilknytning til job og uddannelse. Det kan f.eks. være socialrådgivere, socialformidlere, lærer, pædagoger, virksomhedskonsulenter, UU-vejledere osv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator | På orlov
Lene Sloth Jørgensen