Arbejder du med unge der er frafaldet uddannelsessystemet, eller har en historik med afbrudte uddannelsesforløb? Hjælper du unge med at skabe forandringer, genvinde troen og motivationen for uddannelse eller job?

Det kan være særligt udfordrende at arbejde med unge og forandringer. De løftede pegefingre virker sjældent.
De personcentrede værktøjer i MI kan hjælpe den professionelle til at tage den unges perspektiv, så vi ikke tror vi ved bedst, men hjælper den unge med at reflektere over sig selv, sin adfærd og sine værdier. En ressourceorienteret tilgang.

MI virker godt på unge fordi den motiverendes samtales værdier og fokus på accept og autonomi harmonerer med/rammer ind i den unges liv, selvstændighed og udvikling af identitet
I grunduddannelsen fokuserer vi på, at motivationssamtalen med unge i praksis. Du opnår kompetencer som gør dig i stand til at arbejde med MI samtaler i egen praksis og anvende værktøjer direkte fra uddannelsen.

MI har været anvendt siden 1980’erne og mange analyser har vist positive resultater af tilgangen i et bredt spektrum af målgrupper og problemstillinger. Når man ser mere specifikt på effekten af MI overfor børn og unge, er der især solide undersøgelser indenfor området misbrug. Derudover er der også indikationer på, at MI kan reducere vold og pjækkeri blandt unge, samt fastholde og engagere forældre med udadreagerende børn og unge i forældretræningsprogrammer/ Motivationel Interviewing/MI
Indhold:
Grunduddannelsen består af to moduler, i alt fire kursusdage med oplæg og øvelser i den motiverende samtale.

Det første modul (de to første kursusdage) arbejder med det fælles fundament og metoderne i MI og giver en fælles platform til at arbejde med den motiverende samtale/MI i egen praksis.

Det andet modul (de to sidste kursusdage) giver større sikkerhed i anvendelsen af centrale værktøjer i MI – og at identificere forandring og mål og bevæge sig hen imod dem.

Imellem de to moduler indsamler deltagerne erfaringer med at arbejde med den motiverende samtale i deres egen praksis – og får mulighed for at træne særlige færdigheder og udfordringer fra den mellemliggende periode.

Se også programmet nedenfor.

Efter kurset har medarbejderne viden og forståelse for tilgangen i MI og det at arbejde med en samarbejdende relation til personen. Efter kurset kan medarbejderne anvende værktøjer og metoder der mobiliserer personens indre motivation – i egen praksis.

Metodisk tilrettelægges dagen så den tager udgangspunkt i deltagernes konkrete praksis. Der inddrages cases og eksempler fra egen hverdag.

Dagene veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser i anvendelse af værktøjerne - og øvelser vil fylde en del.

På kurset udleveres Bogen ”Velkommen til den motiverende samtale. Introduktion til at arbejde med Den motiverende samtale i praksis”. Bogen rummer en værktøjskasse med værktøjer fra MI som understøtter implementeringen i samtalerne. Der udleveres også et samtalekort, der samler de væsentligste elementer i den motiverende samtale, med eksempler. Kortet kan bruges som vejviser før, under og efter samtalen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Bente Malig Larsen, Konsulentfirmaet Dualog www.dualog.dk
Uddannet TNT (training new trainers) i Den motiverende samtale. Medlem af det internationale netværk MINT.
Mange års erfaring med at arbejde med, undervise og supervisere i Den motiverende samtale (MI) herunder MI specifikt rettet mod unge. For eksempel forløb for ungekriminalforsorgen, projekt læringsløft for undervisere i folkeskolen og forløb for kontaktpersoner i den sammenhængende kommunale ungeindsats. Underviser desuden i psykiatrien og på diplomuddannelse i den motiverende samtale.

10.275 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 31. august 2023
Varighed: 2 x 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus i Aarhus
31. august kl. 8.30 - 1. september 2023 kl. 16.00
27. september kl. 8.30 - 28. september 2023 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Kurset udbydes som eksternatforløb. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

 

Kurset henvender sig til medarbejdere der har samtaler unge mennesker om forandring. Det er f.eks. uu-vejleder, lærere, kontaktpersoner, medarbejdere på FGUér, jobcentre og på frivillighedsområdet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted