Få styr på lovens intentioner, de overordnede pejlemærker og komplekse problemstillinger, så du kan bistå med implementeringen af loven om aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra januar 2020 gælder loven om aktiv beskæftigelsesindsats. Loven udmønter aftalen om “En forenklet beskæftigelsesindsats”, hvor der er tale om en fornyet, forenklet og gennemskrevet lov om den aktive beskæftigelsesindsats med færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgruppe.

Dette betyder bl.a.:

 • Færre og mere enkle proceskrav
 • Ens regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger
 • Fokus på resultater gennem benchmarking

Det betyder også, at I som kommune får flere frihedsgrader ved tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen – og det indebærer både muligheder og udfordringer.

Brug ikke tid på kurser, som kun giver dig viden om LAB-loven, men brug tiden på kurser, hvor du konkret kan ’gå hjem’ og gøre noget anderledes!

Kursets formål og udbytte

I mange kommuner vil implementeringen af beskæftigelsesindsatsloven ske gennem intern uddannelse og sparring faciliteret af lokale fagspecialister og koordinatorer. Formålet med dette kursus er dels at præsentere de faglige ressourcepersoner for lovens intentioner og overordnede pejlemærker og dels at give mulighed for en drøftelse på tværs af kommunegrænser om de særlige spørgsmål og problemstillinger, som lovændringerne medførte.

Kurset vil dermed ruste dig og deltagerne til den implementeringsproces og dialog med medarbejderne i kommunernes jobcentre, som er nødvendig for at implementere denne lovgivning.

Vi kommer bl.a. omkring disse temaer:

 • Grundlæggende pejlemærker i beskæftigelsesindsatsloven – hvad er nyt og hvad fortsætter uændret?
 • Forenkling af kravene til det individuelle kontaktforløb, harmonisering af reglerne for tilbud m.v.
 • Konsekvenser for anden lovgivning med fokus på indholdet af lov nr. 551 af 7-5-2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats)
 • Ommøblering af målgrupper og paragraffer – hvor finder man fremover reglerne for de forskellige tilbud og indsatser?
 • Oplæg til gruppedrøftelse om de væsentligste muligheder og udfordringer i loven
 • Fremlæggelse af gruppernes overvejelser og drøftelse i plenum
 • Hvad tager vi med hjem og hvad skal der arbejdes videre med?

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på beskæftigelses-, ydelses- og socialområdet. Før dette har Peter i flere år været beskæftiget inden for a-kasseverdenen som faglig/juridisk konsulent.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til teamledere, faglige koordinatorer og erfarne sagsbehandlere, der får medansvar for implementering af beskæftigelsesindsatsloven.
Deltagerne forventes at have et grundlæggende kendskab til den gældende beskæftigelsesindsatslov (LAB) samt de dele af aktivloven, sygedagpengeloven og handicapkompensationsloven, der indeholder regler om tilbud og indsats.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen