Reglerne om mellemkommunal refusion kan være vanskelige at forstå og anvende i praksis. Det kan ofte have stor økonomisk betydning for kommunen at få afklaret, om kommunen har handlepligten, og om betalingspligten for udgifter til fx sociale ydelser til en borger ligger hos en anden kommune. Det kan derfor give anledning til lange og besværlige forløb, hvis kommunerne bliver uenige om refusionspligt.

Få en indføring og et overblik over reglerne om mellemkommunal refusion, og hvad du skal være opmærksom på for at sikre en god håndtering af sagerne, når der opstår spørgsmål om, hvilken kommune der har betalingspligten.

Hvis du vil vide mere og blive klædt på til arbejdet med de generelle regler om mellemkommunal refusion….


Udbytte: 

Du bruger en formiddag ONLINE sammen med andre gode kollegaer fra resten af landet, sparer transporten, men sætter fuldt fokus på læringen. Konkret får du  

- en indføring i de vigtigste generelle regler og problemstillinger, så du er bedre rustet til at spotte refusionsspørgsmål i tide. 

- tips og redskaber til, hvordan refusionssager og uenigheder med andre kommuner kan håndteres i praksis . 

Indhold: 

Gennem oplæg, drøftelser og dilemmaer kommer vi omkring spørgsmål som – og mange flere: 

- De vigtigste begreber - hvad er opholdskommune, handlekommune og betalings-kommune? 

- Hvornår er der ny opholdskommune, og følger handleforpligtelsen med? 

- Hvad er forskellen på reglen om kommunens medvirken til en borgers flytning og de andre regler om refusionspligt? 

- Hvordan hænger refusionsreglerne sammen med frit-valgs-regler? 

- Gælder der særlige regler for forældelse af refusionskrav? 

- Hvordan håndterer man bedst en refusionssag og uenigheder med andre kommuner om betalingspligten?  

- Er det alle ydelser der skal refunderes? 

- Kan man tidsbegrænse refusionen? 

- Skal der ligge papir på refusionen? 


Måske har du allerede deltaget på kurser, netværk og oplæg – men formentlig aldrig med udgangspunkt i din kerneopgave med mellemkommunal refusion. Hos Komponent afholder vi mange forskellige forløb år efter år – og der er her i 2023 endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige administrative arbejde.  

Underviser:

Nogle gange har man bare brug for undervisere på en læringsdag, som både kan gøre det fagligt og forståeligt.

Derfor vil du møde én af de absolut største kapaciteter på området i forhold til generel mellemkommunal refusion i Danmark – og samtidig taler hun et sprog, som du forstår.

Underviser er advokat Lisbet Vedel Thomsen, som rådgiver og fører retssager for kommuner om alle typer af problemstillinger i relation til mellemkommunal refusion, og som løbende holder kurser og oplæg om emnet for medarbejdere i kommune

Hvornår skal jeg sidde klar??  

Du skal sidde klar onsdag den 7. juni 2023 fra 8.50 til 13.00 – vi bruger Zoom som platform

 

Er du i målgruppen?

Kurset er et generelt kursus, som ikke tager specifikt udgangspunkt alene i fx børne- eller voksenområdet. Men du er fx administrativ medarbejder indenfor den centrale pladsanvisning eller indenfor PPR, og vil vide mere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash