Vi har fået en del henvendelser fra kommuner, der efterspørger kurser, hvor I kan tilmelde medarbejdere, der ikke har været på kursus i værktøjerne. Formålet er at få en grundlæggende viden om og indblik i baggrund, formål og ikke mindst anvendelse af de nye værktøjer og dermed komme på niveau med de medarbejdere, der allerede er blevet undervist.

En række kommuner og andre aktører har endvidere vist interesse for, at viden om værktøjerne udbredes til eksterne samarbejdspartnere, da det kan fremme samarbejdet, at de, der skal levere oplysninger eller skal effektuere sagsbehandlerens beslutninger, også har indblik i de metoder, sagsbehandleren anvender. Det gælder f.eks. socialrådgivere på somatiske og psykiatriske børneafdelinger og andre, der leverer oplysninger til sagsbehandlingen samt kommunale og private medarbejdere, der skal tage afsæt i sagsbehandlerens beslutninger om formål og mål, når de skal udføre de opgaver og indsatser, som kommunen har bevilget barnet og familien f.eks. råd og vejledning efter § 11, særlige dagtilbud efter § 32, særlig støtte efter § 52 stk.3 familiebehandling, hjemme-hos m.v.

Vi vil gerne imødekomme jeres efterspørgsel og har derfor sammensat et kursus af 2 dages varighed i Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet for kommunale sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere i og udenfor kommunen.

Indhold

Kurset starter med præsentation og forventningsafstemning og deltagerne vil få en indføring i baggrunden og formålet med værktøjerne. Efter et overblik over faserne i metoden og en drøftelse af, hvornår og i hvilke situationer, det vil være hensigtsmæssigt at anvende værktøjerne, vil vi dykke ned i de enkelte delelementer.

Underviser

Selvstændig socialrådgiver – handicapkonsulent Inge Louv.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud
Er du i målgruppen?

 

Sagsbehandlere, der har myndighedsansvar i arbejdet med familier med børn og unge med funktionsnedsættelse, eksterne samarbejdspartnere, der i forbindelse med deres arbejde med børnene leverer oplysninger til sagsbehandleren f.eks. sygehussocialrådgivere, PPR medarbejdere, pædagogisk konsulenter samt medarbejdere, der som kommunal eller privat leverandør udfører de opgaver og indsatser, der sættes i værk af sagsbehandleren.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen