Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv.

Det er ofte sådan, at voksne har sværest ved at tale med børn, når de har allermest mest brug for gode dialoger. De har brug for voksne, som kan tage ansvar for udviklende samvær og for at samtaler om deres erfaringer forløber på en sådan måde, at de føler sig styrkede – trods svære vilkår.

Vi ved, at det er vigtigt for børns trivsel og udvikling, at de får mulighed for at samtale om det liv, der er deres. Vi ved også, at selv meget små børn kan og vil tale om deres livserfaringer, uanset hvor svære vilkår de har eller har haft.

At blive set, hørt og forstået af en betydningsfuld voksen kan være den faktor, der gør, at børn bliver i stand til at mestre selv de allermest vanskelige vilkår.

Emilie er et omsorgssvigtet barn. Emilie og familien har fået bevilget støtte efter Servicelovens §52, og det er derfor din opgave at støtte Emilie i en positiv udvikling. Du er god til at tale med børn, men vil gerne have yderligere redskaber til at understøtte Emilies udvikling gennem jeres samtaler.

Kursets formål er at styrke deltagernes lyst og evne til at tage initiativ til og at gennemføre samtaler med børn om deres erfaringer og livsvilkår på en sådan måde, at disse samtaler bliver positive udviklingserfaringer for barnet og hjælper det til at vinde fodfæste i en ellers kaotisk tilværelse.

Kursister på forårskurset 2014 udtaler:
"Kurset har givet en stor forandring for hele opholdsstedet - både i forhold til hvordan vi er sammen med børnene, og hvordan vi tager ansvar for vores egen andel, men også for hvordan vi er sammen kollegialt."
- Lena Sonnenborg (leder af det socialpædagogiske opholdssted Vividus i Nordjylland)

”Jeg har fået afklaret handlemønstre, både børnenes og mine egne, og jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvordan barnet modtager de budskaber jeg sender. Kurset har lært mig, at møde børnene endnu mere empatisk og ikke konfliktoptrappende, end jeg har gjort tidligere” (Thomas Ledh, socialpædagog).

4-dages praksisorienteret kursus, der er oplevelsesorienteret.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion og samtale, lege, videoklip, øvelser og træning med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og behov.
Kurset strækker sig over fire dage, fordelt på to moduler. Kursisterne øver sig imellem modulerne på udvalgte fokusområder.

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes erfaringer og ønsker. Der vil blive arbejdet med følgende temaer:

- Det særlige ved at tale med børn
- Kontakt, empati, anerkendelse, affektiv afstemning
- Relationens betydning for udviklingen af et fleksibelt og robust centralnervesystem.
- Traumer og omsorgssvigts betydning for barnets neuroaffektive udvikling.
- Håndtering af følelser, konflikter, dilemmaer.
- Samtalen.
- Det relationelle samspil i samarbejdet mellem børn, professionelle og forældre

Der forventes høj deltageraktivitet.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud.
Er du i målgruppen?

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med udsatte børn.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted