Kunsten at kunne stille de rigtige spørgsmål

Coaching er en effektiv arbejdsmetode, der har til formål at opdage og udnytte et menneskes fulde potentiale. Som coach er det vigtigste at kunne stille spørgsmål, der skaber refleksion samtidig med, at der hurtigt og præcist trænges ind til kernen af en given situation, problematik eller mål.

I relation til de unge lever vi i en tid, hvor mange unge langt fra motiveres gennem opdragelse og løftede pegefingre. De unge besidder et væld af potentialer og ressourcer, som først opdages og udnyttes gennem en coachende tilgang. Det handler om at stille de rigtige spørgsmål for at kunne coache de unge til at turde tro på sig selv og realisere deres drømme, mål eller resultater.

Det kræver god kommunikation at kunne åbne op for et ungt menneskes indre udfordringer både når det gælder i skole, fritid eller hjemme i familielivet. På samme vis skal mange unge efter folkeskolen motiveres til at finde den rigtige individuelle løsning. For at udnytte de unges potentialer handler det om ikke at være den opdragende eller den evigt belærende voksne fagperson, men at skabe en coachende relation mellem dig og de unge.

Kurset er tilrettelagt med en praksisorienteret introduktion og tilgang til coaching, der gennem demonstrationer af coaching i praksis, øvelser og løbende feedback placerer værktøjerne i din hånd. Derved kan du efter kurset anvende værktøjerne effektivt til at skabe flere resultater med de unge i dit faglige virke. De vil erfare, hvordan de unge på en sjov og ansvarsfuld måde selv finder løsninger og motivation gennem dine spørgsmål du vil erfare, at du under din coaching ofte forkorter vejen til de unges individuelle succes, mål eller resultater. Samtidig vil du sikkert helt naturligt opleve, at du gennem kurset ikke kan undlade at anvende værktøjerne på dig selv, men vent blot og se.

Med rollen som coach skaber du øget tillid og respekt i relationen til at nå de unge også nogle af de unge, som du måske betegner som uregerlige eller uopdragne uden egentlige ønsker i denne verden. Du tilegner dig en praktisk værktøjskasse, som du også kan anvende til konflikthåndtering, svære unge eller forældresamtaler eller til reel motivation bort fra unges destruktive adfærd eller kriminelle løbebaner. Lad os inspirere dig til at skabe nye resultater i dit arbejde med de unge.

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig generelt til fagpersoner, der arbejder med børn og unge, f.eks. tværfagligt personale ansat i skoler, socialforvaltninger, politiet, SSP-organisationer, ungdomsklubber samt UU-vejledere og ansatte i landets jobcentre o.a.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted