Arbejder du med børn med autisme, som har svært ved at komme i skole?

Ønsker du nyeste viden og redskaber til at understøtte dit arbejde? Så har du muligheden for at deltage i dette spændende og praksisnære kursus.

Et langt skolefravær har store konsekvenser for et barn med autisme, både socialt og fagligt. VIVEs rapport om unge voksne med autisme og social isolation fra 2019 viser, at børn med højt skolefravær er i stor risiko for at blive isoleret, ikke kun i skolealderen, men også i deres voksne liv. De kommer måske ikke videre i uddannelsessystemet og får muligvis ikke et job.

Det er derfor vigtigt at spore mistrivsel i tide og sætte ind med den nødvendige indsats så tidligt, at barnet bliver i skolen og ikke ender med skolevægring.

Børn med autisme kan ofte have det svært i skolen. De kan have vanskeligt ved at forstå kollektive beskeder, være fleksible, indgå i sociale sammenhænge og håndtere store mængder af indtryk og krav. En del børn med autisme har også kognitive vanskeligheder med at skabe overblik, planlægge, tage initiativ og omsætte erfaring fra en situation til en anden.

På dette kursus bliver du klædt på til at styrke din forebyggende indsats mod skolefravær. Undervisningen er praksisnær og underviserne præsenterer konkrete redskaber, som kan bruges i arbejde med skolevægring - lige fra afdækning af problematikken, til at bryde isolationen og skabe en bæredygtig indsats.

Udbytte

  • Nyeste viden om og forståelse for børn og unge, som har problematisk skolefravær eller skolevægring
  • Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet
  • Viden om skolevægring og diagnoser - med vægt på autisme
  • Indblik i, hvorfor der er behov for en grundig afdækning af bagvedliggende faktorer for at komme skolefravær til livs
  • Redskaber til at arbejde med skolefravær, som f.eks. metode til afdækning af årsagen til skolefravær, samtalemodel og mentaliserings-redskaber til arbejdet med skolefravær.

Underviser

Kurset udbydes i samarbejde med Kursuscenter Sputnik, som har siddet i Socialstyrelsens udviklingsgruppe om skolevægring samt deltager i internationale forskningsnetværk.

Underviser Gunnar Dehn er uddannet lærer med efteruddannelse i systemisk-narrativ metode og mentaliseringsbaseret familiebehandling. Som VISO-specialist rådgiver han i komplicerede skolevægringssager i hele landet. Han har senest holdt oplæg om temaet på den nationale autismekonference SIKON.

2.695 kr.
Sted og startdato
Odense: 11. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
11.10.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset er praksisnært og relevant for lærere og pædagoger, der arbejder med reduktion af skolefravær blandt børn med diagnoser.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst
Formiddagens program
Nyeste viden om skolefravær
Autisme og skolefravær
Afdækning af skolefravær
Frokost
Eftermiddagens program
Hvad værger barnet sig imod?
Redskaber til at arbejde med skolefravær
Samtalemodel til børn med skolefravær
Opsamling og afrunding
Kursusdagen slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted