Hvordan blander vi os som professionelle i skilsmisser?

Mange børn fortæller om stor ensomhed og oplever, at deres omgivelser inkl. pædagoger og lærere bliver tavse.
Hvordan kan vi støtte og bryde tavsheden, men stadig indenfor lovens regler? Få viden og redskaber til at hjælpe børn igennem skilsmisser.
Ca. 25.000 børn oplever hvert år, at deres forældre bliver skilt. Det er vigtigt at hjælpe børnene godt igennem deres forældres skilsmisse.

Hører skilsmisser til privatlivet, må vi blande os – og hvordan gør vi det, så vi holder fokus på barnet? Hvordan taler vi med barnet om skilsmissen, og hvordan taler vi med forældre og stedforældre? Hvordan snakker vi med hele børnegruppen om det, som er sket hjemme hos et af børnene, og hvad siger loven om tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, mm., når det gælder skilte forældre med fælles forældremyndighed?

Kursusdagen vil bl.a. indeholde:
Hvad siger børn selv om skilsmisser?
Hvordan reagerer børn på skilsmisse - på kort og på lang sigt?
Hvordan taler vi med børnene?
Særlige problemstillinger i forhold til børn og familier med etnisk minoritetsbaggrund – nyeste forskning
Hvordan blander vi os som professionelle i de ”almindelige” skilsmisser og i de skilsmisser, hvor der er mistanke om omsorgssvigt?
Familiens vej gennem statsforvaltningen (pr 1. april 2019 = det nye familieretlige system)
Bud på en handleplan for skole/dag institutionen

Udbytte:
Du tilegner dig viden om dansk lovgivning om børn i skilsmisser
Du tilegner dig viden om ny dansk forskning om børn i skilsmisser
Du får viden om børns oplevelser af at leve i en skilsmisse familie
Du får konkrete redskaber til at arbejde med børn i skilsmisser
Du får konkrete redskaber til at tale med forældre i skilsmisser ud fra barnets perspektiv

Kursusdagen vil veksle mellem kortere oplæg, dialog og øvelser.

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder med børn i alderen 5 – 16 år.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted