Styrk netværksarbejde på tværs af skoler og vejledere på skoler En temadag, der udbydes i samarbejde med DFTI.

Inklusion af børn med særlige behov udfordrer den enkelte lærer og pædagog, og der er i stigende grad behov for fagpersoner, der kan agere som interne specialister.

Kurset er praksisorienteret og giver konkrete handlemuligheder til de personlige og relationelle udfordringer i dagligdagen. Der tages udgangspunkt deltagernes egne arbejdserfaringer.

Det kræver indsigt at kunne agere i forhold til forskellige syn og perspektiver, når man er tæt på både det enkelte barn, familien, PPR, ledelsen og de kolleger, der underviser barnet.

Inklusions- og AKT/LKT-vejledere skal kunne agere i det spænd, der er mellem at være kollega OG vejleder. Man skal kunne være barnets stemme, kollegaens, forældrenes og samtidig have indsigt i relationerne. Alt dette samtidig med at man skal kunne tage vare på sig selv.

Formål

Kursets formål er at styrke den enkelte inklusions- og AKT/LKT-vejleders viden og færdigheder om internt konsulent- og vejledningsarbejde.
Der arbejdes med et fagpersonligt fokus – det vil sige ”at tage vare på sig selv og egne grænser” samtidig med, at man arbejder relationsorienteret i fht. børn og kolleger.

Udvikling af fagpersonlighed i et arbejdsområde, hvor man fungerer som professionel sparringspartner og samtidig er kollega.

  • Personlige og relationelle færdigheder
  • Dilemmaer, udfordringer, faglige perspektiver og metoder.
  • Faglige forståelser af sammenhængen mellem skole/hjem/gruppe og individ.

Praksisorienteret inklusion og AKT - på kurset arbejder vi praksisorienteret, hvilket vil sige, at der tages udgangspunkt i konkrete eksempler/cases fra kursusdeltagernes arbejde med inklusion og AKT/LKT. Den enkelte kursusdeltager skal derfor aktivt inddrage egne fagpersonlige udfordringer – personlige og relationelle – i kursusforløbet. Eksemplerne danner grundlaget for undervisningen, som giver konkrete handlemuligheder i deltagernes daglige arbejde.

Det fagpersonlige aspekt er i fokus gennem hele forløbet. Det handler også om, hvordan man tager vare på sig selv, samtidig med at man agerer professionelt.

Undervisere

Undervisere ved Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI
www.DFTI.dk

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud.
Er du i målgruppen?

Inklusions og AKT/LKT-vejledere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted