Arbejder du med kronisk og længerevarende syge børn og deres familier? Og mangler du den rette viden og værktøjer, hvormed du kan gøre en væsentlig forskel for disse børn og familier?

Ca. 10 % af alle børn i Danmark under 16 år har en kronisk sygdom. Derudover kommer de børn, der i løbet af deres barndom, får en længerevarende sygdom.

Ingen har tal på, hvor mange af disse børn, der har langvarig stress, belastningsreaktioner og traumer, men ubehandlet vil de omkring skolealderen være i risiko for at blive fejldiagnosticeret med angst, hyperaktivitet, adfærdsproblemer, depression og ADHD.

Denne gruppe er måske den mest oversete gruppe af børn med traumer.

For de syge børn, der er hårdest ramt, kan deres reaktion på angsten - opkast, fysisk modstand, og kroppens reaktioner - gøre behandling og undersøgelse svær eller helt umulig. Barnets reaktion på angsten sker ikke kun på hospitaler - den tages i høj grad også med hjem i familien.

Langt de fleste af familierne er helt normale, sunde og kærlige, men har pga. barnets sygdom fået udfordringer, som overstiger deres evne til at håndtere dem. De oplever forøget stress og flere og voldsommere konflikter. Forældrene bliver oftere skilt, går oftere ned med stress, bliver oftere langtidssygemeldte, og en del kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet.

Disse familier har således ikke blot brug for kompenserende støtte, men har i høj grad også brug for en støttende og forebyggende familieindsats. Med KIT-metoden, vil du kunne give familien værktøjer, så de selv fremover vil kunne mestre det videre forløb og så vidt muligt undgå stress- og belastningsreaktioner samt traumer.

På temadagen lærer du en enkel og logisk metode, som både virker forebyggende, men som også til en vis grad kan behandle stress, belastningsreaktioner og traumer.

Du får viden om hjernens påvirkning af traumer, hvornår en familie har brug for denne type af indsats, hvordan traumesporerne ser ud hos børnene, og hvorfor de kan være langvarige. Derudover indføres du grundigt i KIT-metoden (Kommunikation, Inddragelse og Træning). Metoden giver konkrete anvisninger og værktøjer, som du kan benytte i dit arbejde med disse børn og deres familier.

Udbytte

  • Spot de familier, som har brug for en forebyggende indsats
  • Spot de familier, som har brug for en behandlende indsats
  • Forstå de mekanismer, der er på spil hos sådanne familier
  • Lær at guide og støtte forældre i bedst muligt at hjælpe det syge barn og familien som helhed
  • Lær at guide og støtte forældre til at opnå en høj grad af egenmestring
  • Lær at hjælpe det syge barn til at undgå stress, belastningsreaktioner og traumer
  • Lær at hjælpe det syge barn med at håndtere stress, belastningsreaktioner og traumer
  • Forebyg stress, belastningsreaktioner og traumer samt til en vis grad behandl dem sammen med familien.

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, refleksionsøvelser og plenum.

Litteratur

KRONISK og længerevarende SYGE BØRN – På hospital og hjemme i familien er skrevet af underviser. Den udleveres på dagen eller fremsendes efterfølgende, hvis kurset gennemføres online.

Underviser

Sine Lyons
Cand.mag., spædbarnsterapeut, narrativ terapeut, forfatter og indehaver af Center for Hospitalsbørn
www.hospitalsbarn.dk

2.950 kr.
Sted og startdato
Herlev: 3. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
03.10.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, forplejning og materialer inkl. bogen KRONISK og længerevarende SYGE BØRN – På hospital og hjemme i familien. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

 

Ledere og medarbejdere, som har med kronisk eller længerevarende syge børn i 0-11 års-alderen: Sagsbehandlere, teamledere, speciallærere, pædagoger, støttekontaktpersoner, familierådgivere, familiebehandlere, sundhedsplejersker, sygeplejersker mv.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program

Den tredelte hjerne og nervesystemet

Hvad er et traume - og hvorfor er disse børns traumer, så markant anderledes end andre børns traumer?

Hvordan ser traumesporene ud hos disse børn - og hvorfor og hvordan kan det til forveksling ligne et barn, der ikke har god/sund tilknytning til sin mor og far?

Viden om hvorfor og hvordan traumer kan give langvarige skader på både barnet og familien - og hvorfor det godt kan betale sig både at forebygge og behandle disse børn

Hvordan du spotter familier, der har brug for en forebyggende indsats

Hvordan du spotter familier, der har brug for en behandlende indsats

Viden om, hvor gode disse børn er til at genoprette en sund udvikling
Frokost
KIT-modellen inddrager viden og gør brug af praktiske øvelser og værktøjer bl.a.

Inddragelse af børn i deres sygdom, beslutninger og kontrol

Hvorfor forberedelse og evaluering er vigtigt

Hvordan man forbereder barnet tilstrækkeligt

Hvad er beskyttende faktorer?

Hvordan gør vi bedst brug af de beskyttende faktorer
Opsamling og afslutning
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen