Lær hvordan du ved en bevidst og kritisk tilgang kan tilrettelægge en pædagogisk praksis, som bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skole og fritidstilbud som et relevant og rart sted at være.

Når minoritetsetniske børn og unge møder en skolehverdag i Danmark, er det ofte ud fra en position, hvorfra de kan opleve social ulighed, om end den i klasserummet oftest ikke er tilsigtet. At føle sig marginaliseret såvel sprogligt, kulturelt, fagligt eller socialt i forskellige sammenhænge får let alvorlige konsekvenser for barnet og den unges selvforståelse. Dette har betydning for ikke bare elevernes trivsel, men ligeledes for deres faglige præstationer i skolen. 

Gennem viden om, hvordan vi konstruerer betydninger og forventninger og gennem erkendelsen af den indlejrede sociale ulighed i skolen ift. etnicitet, vil vi på dagen beskæftige os med, hvordan man ved en bevidst og kritisk tilgang kan tilrettelægge en hensigtsmæssig pædagogisk praksis i skolen, som bidrager til, at også minoritetsetniske elever oplever skolen, som et relevant og rart sted at være. Kurset vil bidrage med handlemuligheder og konkrete forslag til deltagerne. 

Dagens indhold

  • Sociale kategorier, og deres in- og ekskluderende betydning for eleverne
  • Social ulighed i og udenfor skolen; når idealer om lighed skaber ulighed: om (u)lighed, farveblindhed og diskrimination
  • Forventninger som selvopfyldende profetier: om den altafgørende voksen-elev-relation
  • Forebyggelse og overskridelse af marginalisering: om (med) læring og bevægelige undervisningsrammer
  • Workshopdel: brobygning til praksis (både til sidst og undervejs på dagen)

Udbytte

  • At deltagerne bevidstgøres om, hvilken betydning sociale kategoriseringer har for børn og unges læring, med særligt fokus på minoritetsetniske elever. 
  • At deltagerne bevidstgøres om konstruktive handlemuligheder og sammen udvikler en værktøjskasse med pædagogiske virkemidler der skaber nye deltagelsesmuligheder for målgruppen. 

Formen vil være en kombination af teoretiske oplæg, gruppeøvelser.

Læs mere: 
https://www.folkeskolen.dk/659798/sort-haar-og-brun-hud-goer-en-forskel-tal-om-det
https://www.folkeskolen.dk/615578/haardt-tiltraengt-udgivelse

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Temadagen er målrettet medarbejdere i skole, dagtilbud – men er også relevant for medarbejdere i socialforvaltninger, boligforeninger osv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted