Hos mange skilsmisseramte familier er forvirringen stor, ikke mindst i forhold til juraen på området. Situationen er præget af stærke følelser, fortolkninger og forskellige perspektiver. Men hvad gælder?

Hvad siger loven? Hvad er mulighederne, når et fagligt samarbejde indgås med skilsmisseramte forældre? Hvad skal du som fagperson være opmærksom på, og hvad kan du sige og formidle til forældrene med lovgivningen på området som klar baggrund? Hvad kan du, og hvad skal du?

I dag bliver ca. 47% af alle forældre skilt. Den 1. april 2019 blev der gennemført en meget stor ændring af det familieretlige system, hvor samarbejdet mellem de nye familieretshuse, den nye familieret og kommunerne styrkes ved en tæt koordineret indsats og hurtigere udveksling af oplysninger.

Der blev samtidig indført en række ændringer i allerede gældende love, hvor barnet i endnu højere grad blev sat i centrum. Der blev bl.a. foretaget ændringer i forældreansvarsloven, ægteskabsloven, børnebidragsloven og børneloven.

Kurset giver dig et fundament til at arbejde sikkert med skilsmisseramte forældre gennem forståelse af lovgivningen og viden om det styrkede samarbejde mellem Familieretshusene, familieretten og kommunerne.

Vi gennemgår konkret regler og udfordringer og kommer blandt andet ind på følgende:
1. Den juridiske ramme
2. Visitation af sager/ansøgninger (hvilken sagsbehandling startes med?)
3. Familieretshusets to spor: mæglingssporet og udredningssporet
4. Sagens oplysning
5. Den nye børneenhed

På kurset vil vi desuden stille skarpt på og uddybe hvilke problemstillinger, der gør sig gældende i forhold til at belyse børnenes perspektiv og varetage deres lovgivningsmæssige rettigheder.
Undervisningen omkring belysning af barnets perspektiv vil foregå ved hjælp af cases og i dialog med kursusdeltagerne.

Vi vil lægge vægt på at inddrage og behandle dilemmaer, der ofte viser sig i praksis, og som bliver synlige i behandling af samværssager og bopælssager. Undervisningen vil variere mellem oplæg og dialog med og mellem kursusdeltagerne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne er:

Stefan Ottosen er jurist og souschef i Familieretshuset i Ringkøbing. Stefan Ottosen har tidligere været ansat i den daværende Statsforvaltning siden 2007. Først som juridisk fuldmægtig ved Beskæftigelsesankenævn i Statsforvaltningen frem til 2012 og siden i familieretskontoret i Ringkøbing, først som fuldmægtig og senere som specialkonsulent og souschef. Fra 1. april 2019 har Stefan været souschef i det familieretlige kontor i Ringkøbing. Stefan har holdt flere oplæg for kommuner inden for forældreansvarsloven og sociallovgivningen.

Helle Pallesen er børnesagkyndig rådgiver og har gennem mange år været ansat indenfor voksenpsykiatri, været leder på afdeling for tvangsfjernede børn, startet projekt for unge domsanbragte/ voldelige/psykisk syge mænd samt har praktiseret indenfor familie- og parterapi. Har igennem en årrække foretaget børnesagkyndige undersøgelser og har været børnefaglig koordinator i den daværende Statsforvaltning – og har siden 2008 været ansat som børnesagkyndig rådgiver, konfliktmægler, overvåger, børnegruppeleder, nu også i det nyetablerede Familieretshus.

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til fagpersoner i kommunale institutioner og i forvaltningsregi, f.eks. pædagoger, socialrådgivere, familiebehandlere, sundhedsplejersker og andre, der arbejder med familier, børn og unge; familieretsadvokater og medarbejdere fra kriminalforsorgen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted