Et kursus for dig, der gerne vil lære, hvordan du bedst støtter og taler med børn, hvis forældre er skilt eller skal skilles samt, hvordan du hjælper forældrene til at tage ansvar.

Over 40% af alle ægteskaber og parforhold opløses, og 25.000 børn oplever hvert år deres forældre blive skilt. I børnenes skole og institutioner er der tradition for et forældre-samarbejde, hvor der tales åbent om de forhold, som påvirker børnenes trivsel. Dette tre dages kursus vil hjælpe dig til at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med både børn og forældre i en skilsmissesituation.

På kurset kommer vi bl.a. ind på følgende:
- Hvordan kan man indlede den vanskelige samtale med børn?
- Børns deltagelse i samtaler - hvornår og hvordan?
- Samtaler på barnets, forældrenes eller fagpersonernes initiativ.
- Forståelse for og håndtering af børns reaktioner.
- Børns samarbejdsevne - som ressource og som risikofaktor.
- Formidling af iagttagelser af barnet til forældrene.
- At hjælpe forældrene med at tage ansvar.
- Proces og indhold - at beherske begge dimensioner.

Efter endt kursus vil du bl.a.:
- Have større mod til at tage de nødvendige samtaler med børn og forældre.
- Kunne se og arbejde ud fra barnet i et familieperspektiv.
- Kunne lede og arbejde procesorienteret med forældresamtalen.
- Kunne forholde dig til, hvis kun den ene forælder ønsker at samarbejde.
- Have en bedre fornemmelse for din rolle i hverdagen?

Undervisningen er praksisorienteret. Den bygger på en vekselvirkning mellem oplæg og direkte træning i samtaler. Deltagernes erfaringer og eksempler fra hverdagen, der rummer udfordringer og vanskeligheder vil blive inddraget. Vi forventer derfor, at deltagerne bidrager til kurset med eksempler og stor deltageraktivitet.

Litteratur:
Anette Due Madsen: Far, mor og skilsmissen (Dansk Psykologisk Forlag, 2012).

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere ved Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI
www.DFTI.dk

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud
Er du i målgruppen?

Målgruppen er lærere på skoler og pædagoger i daginstitutioner og SFO. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted