Hvorfor er hash skadeligt, og hvordan motiverer du unge til at stoppe forbruget?

Møder du som fagperson hash blandt de unge, du arbejder med, så ved du også, hvor svært det kan være at motivere en ung til at se behovet for ophør af hashrygning.

På denne kursusdag vil du få den nyeste viden omkring hash og misbrug og få kendskab til, hvordan et misbrug påvirker de unges fysiske og psykiske helbred. Vi vil primært beskæftige os med unge og hashmisbrug, men vil også referere til voksnes/forældres misbrug og holdning til hash og den virkning, det kan have på den unge.

Indhold

Vi vil blandt andet se nærmere på følgende:
- Er hash virkelig så skadeligt, som det til tider beskrives?
- Redskaber som I som institution eller du som enkeltperson kan anvende i arbejdet med unge.
- Forebyggende beredskabsplan, som I kan gå hjem og implementere med det samme.
- Introduktion til konkrete værktøjer såsom den visuelle samtale og den motiverende samtale.
- Etablering af det brede samarbejde rundt om hashrygeren.
- Hjælp og støtte til forældre.

Varighed: 1 Dag
Se hvad prisen inkluderer

Kontakt os for tilbud.

Er du i målgruppen?

Forvaltningspersonale, pædagoger, lærere, klubmedarbejdere, mentorer og andre offentligt ansatte, der i deres daglige arbejde er i kontakt med borgere, der har et hashmisbrug.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted