På temamødet tages der fat på de udfordringer, barrierer og muligheder, der er i forhold til lovgivningen og det tværfaglige samarbejde omkring sårbare børn og unge, når du som professionel vil hjælpe

Alle borgere har en pligt til at underrette myndighederne, hvis de møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har du en såkaldt "skærpet underretningspligt", som går forud for tavshedspligten, med andre ord som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn.

Kom til temamødet og bliv grundig indført i lovgivningen på området. Hvad gør man, hvis kommunen ikke reagerer - kontakt til Ankestyrelsen. Der gennemgås praktiske eksempler på underretninger.

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud
Er du i målgruppen?

Temamødet henvender sig til sagsbehandlere, skoleledere, institutionsledere, sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, lærere, pædagoger og psykologer m.fl.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted