Børn og unge er eksperter i eget liv og hvis en indsats skal lykkes, må den tage udgangspunkt i barnet eller den unges egne erfaringer, perspektiver og ønsker. De vil rigtigt gerne inddrages og lyttes

Inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen er et lovkrav, som kræver dygtige sagsbehandlere der mestrer kunsten at afholde gode børnesamtaler. På kurset stiller vi overordnet skarpt på udfordringer forbundet med at inddrage børn i deres egen sagsbehandling.
Vi arbejder med metodevalg set i barnets kontekst, problemets art, intensitet, og hvad der ønskes opnået i dialogen med barnet.

På kurset vil vi bl.a. gennemgå følgende:

Kurset afvikles som eksternat over to dage. Det former sig som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion, gruppearbejde med eksempler fra deltagernes egen praksis.

Ved deltagelse i kursuset får du:

 • Betydning af at forstå og planlægge samtalen i en nuværende kontekst, samt i forhold til det særegne, der er hos hver enkelt barn, barnets problem, barnets relationer mv.
 • Hvilke udfordringer er der ved at tale med børn?
 • Hvilken forståelse er mulig at opnå i samtalen?
 • Barnet som selvstændig og afhængig aktør i samtalen
 • Metodebegrebet
 • En metode til forberedelse af samtalen
 • Forskellige metoder, der støtter barnet i sin fortælling
 • Den triangulerede samtale
 • Fremmende og hæmmende kommunikation
 • Teorier, der har betydning for samtalen
   • En forståelse for og indsigt i de principper, der er for samtaler med børn og unge i forskellige situationer
   • En forståelse af barnet i de sociale sammenhænge det er en del af, og hvilken betydning det har for dialogen med barnet
   • Metoder og redskaber i børnesamtalen
   • Kundskabsbaseret viden, der er relevant for forståelse af børn/unge og for samtaler med børn/unge samt forskellige samtaleformer og teknikker

  Undervisere/ Oplægsholdere

  Underviser er Karen-Asta Bo, socialrådgiver, forfatter og freelance konsulent. Videreuddannelse indenfor supervision og børne- og familiebehandling. Har afholdt adskillige kurser og foredrag om den professionelle børnesamtale

  Varighed: 2 dage
  Se hvad prisen inkluderer
  Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Udbydes som eksternatforløb. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
  Er du i målgruppen?

   

  Kurset er for myndighedssagsbehandlere og medarbejdere, der fører tilsyn med anbragte børn og unge.

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

   

  Lene Sloth Jørgensen
  Koordinator
  Lene Sloth Jørgensen
  LEHA
  Chefkonsulent
  Lene Hausted