En håndsrækning til skilsmissefamilier.

I dag ender omkring halvdelen af alle ægteskaber i Danmark i skilsmisse. Sammen med undervisere fra Center for Familieudvikling udbyder vi en temadag, hvor du får konkrete redskaber til at hjælpe forældre og børn med at takle den svære livsovergang.

Vi ved, at en af de allervigtigste faktorer for, at børn kommer godt igennem en skilsmisse er, at forældrene formår at skabe et godt samarbejde om børnene. Derfor er det afgørende at hjælpe skilte forældre, så de kan få en god start på det nye fælles forældreansvar.

Temadagen er tilrettelagt, så du får grundlæggende indsigt i:

De faktuelle forhold omkring skilsmissen
Forældrenes proces op til, under og efter skilsmissen
Børnenes følelser og perspektiver på deres forældres brud

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne er fra Center for Familieudvikling - som udvikler familieinterventioner i tæt samarbejde med universiteter, socialministeriet og andre fagpersoner.

Grundlæggende trækkes på tilknytningsteorier fra vugge til grav, ligesom der anvendes kognitive, systemiske, narrative, mentalisering, oplevelsesbaseret og emotionsfokuseret psykologiske metoder i arbejdet med at flytte tanker, adfærd og emotioner frem mod bæredygtige mestringsstrategi. Den terapeutiske tilgang bygger endvidere på integration af risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med at øge trivslen blandt børn og voksne.

Eksempelvis udviklede Center for Familieudviling børnegruppeuddannelse for fagpersoner, der møder børn under og efter forældrenes skilsmisse i samarbejde med kommuner og Egmont Fonden i projektet ”Delebørn – Hele børn” i perioden 2011-2014. I dag er pædagoger, lærere og andre faggrupper fra 53 kommuner blevet certificeret til at gennemføre børnegrupper.

Kursus i Fælles Forældreansvar, KIFF afprøvede vi sammen med den daværende Statsforvaltning i perioden 2014-2017 og fik interventionen evalueret af Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, VIVE. Vi har siden da undervist mange skilte i deres fortsatte forældreskab.

For nærværende udvikler Center for Familieudvikling med støtte fra socialministeriet interventionen ”Sammen om børnene”, der er målrettet højkonfliktfyldte skilsmisser og både inddrager børnene og de voksne.

3.450 kr.
Sted og startdato
Herlev: 3. november 2022
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
03.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer samt forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

 

Temadagen er for fagfolk, der møder børn og forældre på vejen gennem en skilsmisse. Du vil få en øget forståelse for, hvad der fremmer og hæmmer skånsomme skilsmisser. Ligesom vi giver dig en række praktiske metoder og redskaber til at arbejde med børn og forældre.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og introduktion
01 At få øje på skilsmissen som et selvstændigt problem?
Kort indføring i skilsmissefeltet - den centrale forskning, risiko- og beskyttelsesfaktorer ift. børns trivsel. Skilsmissen som en krise og livsændring for børn og forældre, omsorgsligningen der ikke går op og forståelse af krise og sorgaspektet .
Pause
02 Hvornår er det vi skal arbejde med skilsmissen som en primær udfordring for barnets trivsel?
Hvordan finder vi ud af om skilsmissen er en central udfordring for barnet, som der skal arbejdets med? Om betydning af at tænke relationelt og ikke bare individuelt, at det er de relationelle udfordringer der skaber individuelle problemer for barnet.
Frokost
03 Hvordan arbejde med skilsmissen som en primær problematik del 1?
Om at forstå forældresamarbejdets vigtige dimensioner, og hvordan motivere forældre der ikke er motiveret til at arbejde med samarbejdet for børnene skyld.
Pause
04 Hvordan arbejde med skilsmissen som en primær problematik del 2?
At arbejde med klimaet i forældresamarbejdet, med kommunikation, affektregulering og dæmonisering. Hvordan positioner du dig som socialrådgiver/behandler i samtalerne med skilte forældre på en måde der er hjælpsom?
Opsamling på dagen, spørgsmål og dialog i plenum
Kurset slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted