En håndsrækning til skilsmissefamilier.

I dag ender omkring halvdelen af alle ægteskaber i Danmark i skilsmisse. Sammen med undervisere fra Center for Familieudvikling udbyder vi en temadag, hvor du får konkrete redskaber til at hjælpe forældre og børn med at takle den svære livsovergang.

Vi ved, at en af de allervigtigste faktorer for, at børn kommer godt igennem en skilsmisse er, at forældrene formår at skabe et godt samarbejde om børnene. Derfor er det afgørende at hjælpe skilte forældre, så de kan få en god start på det nye fælles forældreansvar.

Temadagen er tilrettelagt, så du får grundlæggende indsigt i:

De faktuelle forhold omkring skilsmissen
Forældrenes proces op til, under og efter skilsmissen
Børnenes følelser og perspektiver på deres forældres brud

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne er fra Center for Familieudvikling - som udvikler familieinterventioner i tæt samarbejde med universiteter, socialministeriet og andre fagpersoner.

Grundlæggende trækkes på tilknytningsteorier fra vugge til grav, ligesom der anvendes kognitive, systemiske, narrative, mentalisering, oplevelsesbaseret og emotionsfokuseret psykologiske metoder i arbejdet med at flytte tanker, adfærd og emotioner frem mod bæredygtige mestringsstrategi. Den terapeutiske tilgang bygger endvidere på integration af risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med at øge trivslen blandt børn og voksne.

Eksempelvis udviklede Center for Familieudviling børnegruppeuddannelse for fagpersoner, der møder børn under og efter forældrenes skilsmisse i samarbejde med kommuner og Egmont Fonden i projektet ”Delebørn – Hele børn” i perioden 2011-2014. I dag er pædagoger, lærere og andre faggrupper fra 53 kommuner blevet certificeret til at gennemføre børnegrupper.

Kursus i Fælles Forældreansvar, KIFF afprøvede vi sammen med den daværende Statsforvaltning i perioden 2014-2017 og fik interventionen evalueret af Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, VIVE. Vi har siden da undervist mange skilte i deres fortsatte forældreskab.

For nærværende udvikler Center for Familieudvikling med støtte fra socialministeriet interventionen ”Sammen om børnene”, der er målrettet højkonfliktfyldte skilsmisser og både inddrager børnene og de voksne.

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer samt forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

 

Temadagen er for fagfolk, der møder børn og forældre på vejen gennem en skilsmisse. Du vil få en øget forståelse for, hvad der fremmer og hæmmer skånsomme skilsmisser. Ligesom vi giver dig en række praktiske metoder og redskaber til at arbejde med børn og forældre.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted