Undersøgelser viser en stigning i antallet af unge, der oplever og rammes af symptomer på stress. Få nye handlemuligheder til at støtte unge til f.eks. at blive i uddannelse og job.

Mange unge trives generelt, har det godt, og kommer igennem ungdomstiden uden de store problemer. Og heldigvis for det. Alligevel er der ifølge en række nye undersøgelser en stigning i antallet af unge, der oplever og rammes af symptomer på stress i hverdagen.

Viden om stress og stressreaktioner kan virke forebyggende, da vi hurtigere kan få øje på nogle af de unges symptomer og gøre os klogere på, hvad vi eventuelt kan gøre med henblik på at undgå, at de unges tilstande forværres og i sidste ende undgå et eventuelt frafald fra uddannelser eller job.

Med afsæt i underviser Laila Colding Lagermann og undervisers kollegas forskningsrapport fra 2017 samt bogen fra 2018: ”Kort & Godt om Unge & Stress” fra Dansk Psykologisk Forlag, introduceres du til, hvad stress er, og hvorfor/hvordan stress hos unge adskiller sig fra stress hos voksne alt sammen med fokus på, hvordan vi kan hjælpe unge med at vende underskud til overskud.

Dagens temaer:

  • Hvad kendetegner de unge i dag?
  • Unges beskrivelser af hverdagen, stress og mistrivsel på tværs af gymnasiet og deres fritid
  • Unge stress, mistrivsel og resiliens – hvad siger forskningen?
  • Hvordan skaber vi studieliv med overskud? Om motivation og trivsel
  • Workshopdel: Brobygning til praksis (både til sidst og undervejs på dagen)

Udbytte:

  • Du bevidstgøres om, hvad der stresser de unge i dag på tværs af skole og fritid.
  • Du får konstruktive handlemuligheder og sammen udvikles en værktøjskasse med pædagogiske virkemidler, der skaber nye deltagelsesmuligheder for målgruppen.

Form er en kombination af teoretiske oplæg og gruppeøvelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Laila Colding Lagermann er skole-, uddannelses- og ungdomsforsker fra Århus Universitet (Ph.d.) og har gennem en årrække forsket og lavet udviklingsarbejde i in- og eksklusionsprocesser blandt børn/unge i skole og uddannelse, marginalisering og overskridelse af marginalisering blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, betydningen lærer-elev-relationer samt stresshåndtering og uddannelsesresiliens blandt elever i skole/uddannelse. Laila arbejder i dag som selvstændig konsulent og står bag udgivelsen af en række publikationer inden for børne- og ungdomsliv, unge og stress, unge på kanten af skole og samfund, etniske minoritetsunge i, på kant af og udenfor skolen, marginalisering og overskridelse af marginalisering, samt unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Temadagen er målrettet kommunale medarbejdere, som arbejder med unge, der har behov for støtte til håndtering af stress, ledere og undervisere på ungdomsuddannelser, lærere i grundskolen m.fl.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted