Få større viden om, hvordan vold påvirker børn, hvordan du som fagperson opdager, at et barn er udsat for vold samt konkrete anvisninger til, hvordan du bør forholde dig.

Vold mod børn eller vold i familiemiljøer, der rummer børn er hverken acceptabelt eller lovligt. Alligevel lever tusindvis af børn i Danmark en utryg hverdag, hvor de enten selv er udsat for eller er vidne til, at deres forældre, søskende eller andre omsorgspersoner er udsat for vold og trusler. Dette stiller store krav til os, der kommer i kontakt med disse børn og familier.

Et indgående kendskab til, hvordan vold påvirker børn samt, hvordan du som fagperson bedst forholder dig til og hjælper det udsatte barn, er afgørende for at kunne målrette støtte og behandling af potentielt traumatiserede børn og unge.

Vold er – uanset formål – ødelæggende og forhindrende for børns udvikling. Traumereaktioner karakteriseres som en normal reaktion på en unormal hændelse. Når børn og unge udsættes for svære psykiske og potentielt traumatiserende belastninger afhænger deres psykiske reaktion til dels af deres alder, modenhed og forudsætninger for at kunne forstå denne oplevelse, og til dels af omgivelsernes støtte til barnet og den unge.

På kurset præsenteres du for en grundlæggende definition af vold og en teoretisk forståelse af traumer med fokus på forståelse af traumets betydning for barnets videre udvikling og sociale funktion. Endvidere er der fokus på betydning af alder, modenhed og mestringsevne og de professionelle muligheder for støtte og behandlingstiltag. Dagen byder på teoretiske oplæg, praksis fortællinger, øvelser i grupper og refleksion. Kurset målrettes på dagen til din konkrete arbejdssituation med truede børn.

Se hvad prisen inkluderer
Kontakt os for tilbud.
Er du i målgruppen?

 

Målgruppe: Medarbejdere, der i deres daglige arbejder møder traumatiserede børn og unge. Du kan eksempelvis være socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller sygeplejerske.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen