Hvad er et godt referat? Hvordan skriver man et godt referat? Har du lyst til at blive bedre til at skrive gode, klare og målrettede digitale referater?

Tidligere skrev man referat i hånden. Nu sker det på computer. Det har gjort det hurtigere at skrive noter og stiller krav til referenten om at være god til at sortere i vigtige og mindre vigtige noter. Det kræver aktiv lytning, bevidsthed om, hvad formålet er med referatet og evne til at formidle pointerne klart for målgruppen.

På kurset får du sproglige værktøjer til at skrive klare og letlæselige referater. Du bliver bevidst om, hvad der karakteriserer et godt referat – afhængig af opgave, formål og målgruppe.
Du får fif til, hvordan du kan forberede dig inden mødet, hvordan du kan lytte aktivt og notere under mødet. Du tager hjem med konkrete værktøjer til, hvad du kan udvikle og gøre bedre i processen med at skrive et godt, klart og målrettet referat.

Gennem oplæg, øvelser og inddragelse af egne erfaringer bliver du bevidst om, hvad der karakteriserer et godt referat afhængig af opgaven, formålet og målgruppen.

  • Du lærer at tænke i det at skrive et referat som en proces med tre faser: før mødet, under mødet og efter mødet.
  • Du får viden om og træning i, hvad der karakteriserer en god skriftlig formidling, og du får værktøjer til at arbejde med sproget, så du sprogligt kan gøre referaterne lette at læse og forstå for relevante målgrupper.
  • Du bliver bevidst om at lytte aktivt og vurdere, før du noterer og får konkrete tips med hjem til, hvad du kan gøre bedre og udvikle i processen med at skrive et godt, klart og målrettet referat.

Inden kurset skal du sende et eksempel på et referat til underviseren. Det får du nærmere besked om efter tilmelding.

Underviser

Journalist og kommunikationsrådgiver Annette Grandt, underviser for Komponent, UC Syd og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og forfatter til bogen Skriv bedre til borgerne

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud ca. 1 uge før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset er for dig, som gerne vil skrive gode og effektive referater, og som har mulighed for at bearbejde noterne og skrive referatet efter mødet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen