Hvordan forholder du dig som underviser til både den tekniske løsning og den pædagogiske løsning, når du både skal motivere, formidle og styre teknikken? Både rent online og som hybridundervisning?

På kurset får du

 • Viden om online og hybridløsninger i efteruddannelse og undervising
 • Viden og forståelse for de tekniske elementer bag løsningen samt opsætning af ’rummet’
 • Viden om de didaktiske valg og fravalg i online- og hybridundervisning
 • Færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre undervisning online og hybridt, så deltagerne oplever en tydelighed og et engagement
 • Viden og færdigheder til at kunne følge op på læringen mellem flere undervisningsgange

Indhold

Hvordan forener man - som underviser - deltagere både online og i den fysiske verden? Hvor skal jeg stå som underviser, når der både er et kamera med onlinedeltagere og deltagere i det fysiske rum, som jeg skal forholde mig til? Hvordan kan man deltage i gruppearbejde som deltager, når man sidder i et af kommunens mødelokaler på en skærm? Hvor viser jeg de slides, jeg har forberedt til min undervisning, for dem, som sidder online?

Til rækken af spørgsmål dukker der helt sikkert flere op – også spørgsmål, som vi ikke har fantasi til at stille endnu.

Med afsæt i vores erfaringer med onlineløsninger, så tilbyder vi 2 gange 2 timers sessioner, hvor fokus både er på den tekniske side af sagen, men samtidig giver dig værktøjer til at planlægge og gennemføre den næste undervisning.

Der er altid noget før, under og efter

Før undervisningen

 • Alt det bedste fra Onlineundervisning ind i hybridundervisning
 • Alt det, man kan med Office365/Zoom – og alt det, man ikke skal med Office365/Zoom
 • Platformen Zoom/MS Teams – fordele og ulemper; herunder synkron/asynkron læring
 • Hvordan deler man skærm – hvordan ’muter’ man deltagere?
 • Opmærksomhed på kommunikationen forinden til deltagerne
 • Kend dine deltagere og kend teknikken bag!

Under undervisningen

 • Hvem sidder der bag bordet og bag skærmen – få deltageren godt ombord (tjek in)
 • Hvordan får du budskabet ud over rampen?
 • Interaktion deltagerne imellem – både fysisk og online
 • Break-Out Session blandt deltagerne – kan man det?
 • Brug af andre programmer undervejs
 • Kan man lave en walk´n talk online?

Efter undervisningen

 • Efterbearbejdning af online læring
 • Hvordan fastholder vi det lærte – mellem undervisningsgangene?

Tilrettelæggelse

Efter første session får deltagerne stillet en opgave – de skal parvis indkalde til et Zoom/Teams-møde og afholde en 10 minutters præsentation for hinanden. Herefter skal de over for de andre kunne præsentere 2 vigtige pointer for hinanden – som også er afsættet for den sidste dag.

Deltagernes forudsætninger er på begynder-niveau. Det forudsættes, at deltagerne har adgang til Zoom/MS Teams, og at de kan logge ind første gang via udsendt invitation fra Komponent.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne er:

Chefkonsulent hos Komponent og tidligere lektor ved Professionshøjskolen UCC, Martin Nielsen, som igennem mange år har undervist på bl.a. VoksenPædagogiskGrunduddannelse. Samtidig har Martin Nielsen igennem flere år omlagt forløb – og gennemført dem – i det kommunale Danmark.

Chefkonsulent hos Komponent Mikkel Kaels, der har mere end 10 års erfaring med projektledelse fra store politiske og komplekse organisationer. Desuden har han stor undervisningserfaring fra uddannelsessektoren, hvor han bl.a. i en årrække har undervist og vejledt i projektledelse, organisationsteori og strategi på universitetsniveau. Han er ved siden af også ekstern lektor på CBS.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
HKD
Studieadministrativ koordinator - Kommunomuddannnelserne
Helle Kræg Damkjær