Stillingen som direktør i kommunernes fælles udviklingscenter, Komponent, er på mange måder en helt enestående stilling. Du bliver øverste leder i en veldrevet og ambitiøs virksomhed, som spiller en betydelig rolle i udviklingen af vores samfund.
Udgivet den 06-11-2023

Du vil i tæt samspil med kommunerne få mulighed for at udvikle nye, kreative og rammesættende løsninger på de meget komplekse udfordringer, som kommunerne står over for. Du vil bidrage til at styrke kommunernes evne og kapacitet til at understøtte og sikre et bedre liv for borgerne, et stærkere lokaldemokrati og en sund økonomi. Dette gør Komponent via rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelsestilbud.

Du kommer til at stå i spidsen for et strategisk fokusskifte fra etablering og konsolidering til vækst og udvikling af forretningen med henblik på at udvikle kapaciteten i forhold til at understøtte og rådgive alle landets kommuner. Ambitionen er til stadighed at være markedsledende inden for ledelse, styring og faglig udvikling. Du bliver leder af en velfungerende organisation, der er kendetegnet ved mange dygtige og kompetente medarbejdere og ledere.

Komponent er en virksomhed, som er ejet af alle de danske kommuner. Det er KL, der varetager ejerskabet på vegne af kommunerne. Komponent er 100 pct. indtægtsfinansieret, dvs. alle indtægter kommer fra kursus- og uddannelsesvirksomhed og fra vores rådgivnings- og konsulentarbejde for kommunerne. Der er 95 medarbejdere i virksomheden, der sidste år omsatte for cirka 143 mio. kr. Som direktør refererer du til bestyrelsen for Komponent.

Vores forventninger

Vi forventer, at du med afsæt i en relevant videregående uddannelse har opnået ledelseserfaring på et overordnet strategisk niveau i en større organisation. Du har et godt kendskab til de centrale udfordringer, som kommunerne står over for, enten fordi du har arbejdet i en kommune, eller fordi du har haft et tæt samarbejde med kommunerne.

Du er udadvendt og netværksskabende i forhold til de mange aktører og interessenter, der findes på området, og du trives med at være i relationsarbejdet. Det er vigtigt for os, at du praktiserer en delegerende og anerkendende ledelsesstil.

Yderligere information

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter nærmere individuel forhandling. Lønniveauet tager afsæt i ansøgerens kvalifikationer.

Læs den fulde job- og personprofil her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er beskrevet.

Du er velkommen til at kontakte partner Jens Marcussen fra Genitor på tlf. 3141 0587 eller jm@genitor.dk eller formand for bestyrelsen (og administrerende direktør i KL) Kristian Vendelbo på tlf. 2526 4151.