Er der brug for et udforskende og lærende mindset for at håndtere forandringshastigheden, så er dette modul lavet til dig som leder, da du bliver klædt på til at skabe forløb, processer og samtaler.

Du bliver trænet i at lede, udvikle og gennemføre coachingprocesser og – samtaler i egen organisation

  • Du bliver tydelig på hvordan du begriber og begrunder egen ledelsesmæssige praksis når du skal lede forandrings-, udviklings- og innovations processer i egen organisation
  • Du tilegner dig teorier og metoder til at arbejde med ledelsesmæssig coaching og forandring, udvikling og innovative processer i et ledelsesmæssigt perspektiv
  • Du opnår færdigheder i at kunne rammesætte og initiere coachende processer i egen organisation, samt vurdere og vælge mellem forskellige tilgange til coaching og forandringsprocesser
  • Du bliver i stand til at vurdere egne og organisationens kompetencebehov

Indhold

Gennem en grundlæggende etisk anskuelsesmåde, der ser nysgerrig involvering i og af andre mennesker og perspektiver som en central forudsætning for at etablerer, opbygge og udvikle kvalitet og ansvarlighed i menneskelige relationer og handlemåder, bliver du på modulet bevidst om både at skabe et strategisk procesdesign og hvordan du som leder griber nuet i øjebliks faciliteringen.

På dobbeltmodulet lægges der vægt på øvelser, refleksion og træning af kommunikative færdigheder både på undervisningsdagene og i egen praksis. Du udvikler handlekompetence til at gennemføre og lede processer og samtaler, som fremmer afdelingens, teamets og eller den enkelte medarbejders motivation, ansvarlighed og deltagelse i egen læring og udvikling, som understøtter de forandringer organisationen står i.

Tilrettelæggelse

Modulet består af 8 undervisningsdage, læringsteamdage og vejledning.
Modulet afsluttes med eksamen af de to moduler Coaching og Udvikling, forandring og innovation fra Den Offentlige Lederuddannelse. Efter endt eksamen udstedes formelt kompetencegivende beviser for de to valgmoduler - i alt 10 ECTS point.

Hvis du er i gang med eller påtænker at opstarte en diplomuddannelse inden for andre fagområder (fx pædagogik, sundhed, socialområdet eller offentlig forvaltning), kan du også få disse to valgmoduler godkendt i din diplomuddannelse.

Særlige forhold

HUSK at Kompetencefonden kan søges til uddannelsen. Du kan søge støtte til uddannelsen via Kompetencefondens hjemmeside

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

18.100 kr.
Sted og startdato
Herlev: Januar 2023
Varighed: 8 undervisningsdage, 4 læringsteamdage + vejledning og eksamen
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Herlev - foråret 2023

Undervisning: 11.1. + 18.1. + 26.1. + 1.2. + 1.3. + 15.3. + 29.3. + 12.4.2023
Læringsteamdage: 8.2. + 8.3. + 22.3. + 17.5.2023
Vejledning og skriveværksted: 20.4.2023
Aflevering: 16.5.2023
Eksamen den 24.5. + 25.5.2023

Tilmeldingsfrist: 12.12.2022
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00

Underviser på modulet er Charlotte Eli.
Charlotte Eli sygeplejerske, Master i Sundhedspædagogik og certificeret som systemisk coach. Trækker på mere end 25 års erfaring som lektor i Professionshøjskoleregi. Fokus er på at jeres personlige handlekraft udvikles, gennem fokus på hvilke overbevisninger der er styrende.
Se mere på www.CharlotteEli.dk

Fagligt er Charlotte Eli optaget af:
- Organisationsudvikling, forandringsprocesser, meningsskabelse, kulturudvikling og bæredygtige udviklingsprocesser
- Sprogets skabende kraft, narrativ praksis og teori
- Kommunikation og coaching
- Psykisk arbejdsmiljø, organisatorisk resiliens, psykologisk tryghed og mental sundhed
- Facilitering af dialog- og læreprocesser

Det siger tidligere studerende om Charlotte:
- Rigtig god, og skøn underviser
- Charlotte er simpelthen super god og inspirerende. Hun er god til at forklare det og har en super god energi
- Det har været en virkelig god undervisning, med interessant læsestof, film og gruppearbejde
- Fantastisk underviser på alle måder
- Bred og dybdegående faglighed, der blev anvendt ganske naturligt mellem en vekselvirken mellem teori og praksis
- Kompetent, behagelig og nærværende underviser - dygtig formidler
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Er du i målgruppen?

Modulet er målrettet ledere i den offentlige sektor.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder
Jane Rasmussen