Skab et tættere samarbejde mellem forvaltning og skoleledere om at have et stærkt skolelederhold med tydelige karriereveje og responsiv støtte fra forvaltningen. Nyt partnerskab for kommuner, der vil styrke kerneopgaven på skoleområdet gennem strategisk fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling.
Udgivet den 17-03-2023

Vores rekrutteringsgrundlag er udfordret, når det gælder motiverede og kvalificerede ansøgere til lederstillingerne på skoleområdet flere steder i landet. Jobbet som leder i folkeskolen byder på mange spændende opgaver tæt på kerneopgaven med mulighed for at gøre en forskel for medarbejderne og udvikle folkeskolen til gavn for børnenes læring og trivsel.  

Lederjobbet er meget mere end møder, kontoplaner, skemaer og et liv bag ved skærmen. Det skal vi synliggøre og gøre attraktivt for dygtige medarbejdere, så de får lyst til at tage springet ud i ledelse.

Næste udfordring er, at flere kommuner desværre oplever, at ledere fritstilles eller siger op inden for de første år som leder. Det er først og fremmest dyrt på det personlige plan, men der er også økonomiske omkostninger og videnstab, hver gang en leder forlader sin stilling. 

Det kan være, at læringskurven var for stejl i at tage livtag med den helt nye faglige disciplin, som ledelse repræsenterer for den enkelte. Det kan være, at lederen ikke følte sig godt nok klædt på til at varetage de nye opgaver som fx økonomistyring. Det kan være, at der er behov for at revitalisere fortællingen om skoleledelse og fremhæve, at det også er en berigende og lærerig proces, hvor man som leder bliver en del af nye fællesskaber og understøttes flere steder fra. 

Nyt partnerskab skal finde vejen

Komponent og Skolelederforeningen inviterer alle landets kommuner til at blive del af et partnerskab med fokus på at tiltrække, tilknytte og udvikle ledere på skoleområdet. 

Partnerskabet vil skærpe jeres bevidsthed om egne styrker og forbedringspotentialer i forhold til eksisterende indsatser. Det vil også give jer nye indsigter i andre kommuners tilgange og effekter. Og endelig vil I få støtte til at afprøve nye tiltag og indsatser lokalt og videndele værdien af disse indsatser i et tværkommunalt netværk. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 
 

Det får I ud af partnerskabet
 

 • Nyeste viden og inspiration i relation til virkningsfulde tilgange til at tiltrække, tilknytte og udvikle ledere på skoleområdet. 
 • Et nyt perspektiv på egne styrker og udfordringer i relation til tiltrækning, tilknytning og udvikling af ledere på skoleområdet.
 • Input til, hvordan I kan styrke jeres praksis ift. at til trække, tilknytte og udvikle ledere  på skoleområdet.
 • Kapacitetsopbygning hos jer selv til at  arbejde med indsatserne i egen  organisation og praksis.
 • I bliver en del af et tværkommunalt partnerskab om skoleledelse.
 • I deltager i mindre og fokuserede strategilaboratorier, hvor I arbejder i dybden med og får sparring på jeres kommunale strategi.
 

Et år med konferencer, netværk og arbejde i egen organisation

Partnerskabet startes og afsluttes med en konference, hvor vi deler ny viden og virkbare indsatser. Mellem de to konferencer afholdes en række netværksaktiviteter inden for fire indsatsområder: 

 • Find og motiver ledertalenterne 
 • De første 100 dage
 • Styrket økonomisk styring og faglig prioritering
 • At træde et skridt op

I de mellemliggende perioder arbejder I med udfordringer og indsatser i egen organisation og praksis. 

En indsats med fokus på at spotte, motivere og kvalificere morgendagens ledere på skoleområdet:

 • Hvordan kan tilgange og processer struktureres og styrkes, så der løbende er fokus på både den interne og den eksterne fødekæde til ledere?
 • Hvilke veje og dialoger kan anvendes for at spotte de fagprofessionelles potentiale og lyst til at tage ledelseslignende opgaver på sig?
 • Hvilke konkrete forberedelses- og træningsforløb kan iværksættes for at klargøre de potentielle ledere til at tage rollen på sig?

Indsatsen fokuserer på at sikre relevante og skræddersyede onboarding-forløb, der kan støtte den nye leder i den nye rolle og de nye relationer.

 • Hvordan lykkes den nye leder med at træde ind i de mange nye opgaver?
 • Hvordan får lederen prioriteret mellem det vigtigste og mindre vigtige?
 • Hvordan positionerer lederen sig bedst til de første møder på skolen og uden for skolen?
 • Hvilke relationer skal knyttes til forvaltning, så lederen er bedst hjulpet i de ”første-gangs-situationer” han/hun vil stå i?

Der vil være fokus på, hvordan man kan tilrettelægge gode onboardingforløb, og hvilke ingredienser det kræver. Vi kommer bl.a. omkring ledelsessupervision, mentoring og hvordan man kan arbejde med lederens forberedelse, performance, feedback og relationer.

Indsatsen fokuserer på, hvordan forvaltningen kan få det bedste samspil med de enkelte ledere i at understøtte dem i og dygtiggøre dem til at se den økonomiske styring gå hånd i hånd med den faglige ledelse og prioriteringer.

 • Hvordan ser processen ud, fra en leder bliver ansat på en skole og skal forstå den økonomiske styring til at have et solidt økonomisk overblik over skolens økonomi?
 • Hvordan kan nye ledere få sparring og støtte fra økonomiafdelingen og styrke relationer og samarbejde undervejs?
 • Hvordan kobler I budgetlægningen bl.a. i forbindelse med skoleårets planlægning sammen med de faglige indsatser, som skolen står overfor?

En indsats med fokus på at styrke arbejdet med ledelseskæden og at hjælpe ledere på skoleområdet med at træde et skridt op og ind i en ny ledelsesrolle:

 • Hvordan arbejder forvaltningen med udviklingsplaner og potentialer ift. ledelse på næste niveau?
 • Hvordan kan konkrete udviklings- og vejledningssamtaler styrke den enkelte leder i transitionen fra en rolle til den næste?
 • Hvordan arbejdes der med potentialer og bevidstgørelse ift. de færdigheder, viden og arbejdsværdier, som ledelse på næste niveau kræver?
 •  

I sporet undersøger vi sammen, hvordan man kan facilitere et udviklings- og talentmiljø for ledelse på flere niveauer.

Vi kigger også på de dilemmaer, der opstår i processerne, f.eks. rekruttering af interne eller eksterne kandidater, vedligeholdelse af den interne ”fødekæde”, det svære i at vælge ud blandt egne, det svære i at sige nej til nogle, der gerne vil træde et skridt op, så man ikke demotiverer dem, mv.  

Det koster 89.000 kr. at deltage med op til fem deltagere pr. kommune. Prisen dækker frem deltagere (et bud på deltagerkredsen kan være skolecheferne, to skoleledere og to udviklingskonsulenter). Hvis I ønsker at medvirke med flere deltager, koster det 8.900 kr. pr. ekstra deltager. 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive en e-mail til chefkonsulent Marie Elisabeth Andersen maea@komponent.dk.

I første omgang er det blot vigtigt for os at have jeres tilmelding, og I vil efterfølgende blive kontaktet, for at vi kan få oplysning om deltagere, navn på tovholder, faktureringsoplysninger mv.

Tilmeldingsfristen er den 30. juni 2023. 

Sådan mødes vi

Vi lægger ud med at have fokus på tiltrækning, tilknytning og udvikling af ledere på skoleområdet som overordnet tema.

På den første partnerskabsdag præsenterer Komponent nyeste viden om indsatsområderne.

Gennem de næste tre partnerskabsdage vil vi sammen dykke ned i de enkelte faglige perspektiver. På dagene vil der være inspirationsoplæg, videndeling og arbejdstid til at tegne skitser i udvikling af egne kommunale indsatser og strategi. Vi vil arbejde med udviklingsplaner, og der kan forekomme hjemmeopgaver. Det forventes, at I forbereder jer til møderne og selv bidrager med oplæg om egne erfaringer og praksis.

Den sidste dag vil bl.a. have fokus på at samle op på de udviklede indsatser og strategier.

 • Første partnerskabsdag:  Odense den 19. september 2023
 • Anden partnerskabsdag: København den 28. november 2023
 • Tredje partnerskabsdag: Kolding den 7. februar 2024
 • Fjerde partnerskabsdag: Odense den 16. maj 2024
 • Femte partnerskabsdag: Kolding den 5. september 2024
 

Få mere info på gå hjem-møde den 9. maj 

Vil du have mere viden om partnerskabets baggrund, indhold, opbygning og udbytte? Så vær med tirsdag den 9. maj kl. 16-17, hvor vi inviterer til gå hjem-møde. 

Her vil Marie Elisabeth Andersen og Lisbeth Tarp Mouritzen fra Komponent fortælle om partnerskabet og svare på dine spørgsmål. 

Webinaret holdes online via Teams.

Læs mere Læs mindre
 

Få mere information

Vi har udarbejdet en pjece, hvor du kan læse mere om partnerskabets formål og indhold. Her kan du også læse mere om temaerne i partnerskabet og finde praktiske informationer om f.eks. tid, pris og tilmelding.

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
CMN
Centerchef
Christina Nüssler