Er du samarbejdspartner til jobcentret, administrativ medarbejder eller ny i beskæftigelsesindsatsen, så er denne kursusdag for dig. Vi gennemgår de forskellige målgrupper og de redskaber og tilbud, der knytter sig hertil, samt den generelle indsats over for borgerne i jobcentret.

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og de tilhørende love og bekendtgørelser har i de senere år været igennem større ændringer - og 2020 har ikke været nogen undtagelse. Der er vedtaget forenklinger på beskæftigelsesområdet og den nye lov trådte i kraft i januar 2020. Der var inden da gennemført en række forenklinger på området, f.eks. i forhold til refusionen af de enkelte tilbud og den overordnede finansiering af beskæftigelsesområdet.

Ud over at gennemgå de seneste lovændringer og intentionen med dem, giver kurset dig også en generel baggrundsviden om beskæftigelsesindsatsen, som vil styrke dig i samarbejdet med de forskellige aktører på beskæftigelsesområdet.

På kurset får du:

  • Grundlæggende viden om lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet, hvad angår den del, der har relevans for praktikere og for det administrative område.
  • Viden om sammenhæng imellem indsats og økonomi.
  • Vidensdeling på tværs af kommuner.

Vi gennemgår de grundlæggende elementer i lovgivningen og har fokus på de seneste ændringer fra januar og juli 2019, hvor der fx. kun gives begrænset refusion for indsatser, som er etableret som vejlednings- og afklaringstilbud. Vi ser også på, hvad der gælder fra januar 2020.

Derudover gennemgår vi regelsættet for tilbud til borgeren om ordinær uddannelse, læse-, skrive- og regnetest, realkompetencevurderinger, voksenlærlinge, uddannelsesløft, den regionale uddannelsespulje mv.

De relaterede ydelser til igangsætning af beskæftigelsesrettede indsatser gennemgås også. Dvs. mentorstøtte, befordringsgodtgørelse og handicapkompenserende muligheder.

Der tages afsæt i lovgivningen og de tilhørende vejledninger, refusionssatser samt kontoplanen.

På kursusdagen vil der også være mulighed for vidensdeling på tværs af de deltagende kommuner og en drøftelse af, hvilke tiltag der er iværksat eller kan iværksættes for at kvalificere opgaveløsningen og samarbejdet.

Tilrettelæggelse

Kurset har en varighed af 1 dag og veksler mellem oplæg og debat deltagerne imellem, hvor der er plads til at drøfte praksis og erfaringer fra de enkelte kommuner.

Vi udbyder endvidere kurset som et komprimeret online kursus - Læs mere her

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren er den erfarne beskæftigelseskonsulent Brian Bargmeyer, der ud over at være underviser her, også er underviser på Kommunomuddannelsen

Brian Bargmeyer er uddannet socialrådgiver, certificeret coach og stresscoach og har efterhånden 30 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet.
I alle årene har han arbejdet inden for beskæftigelsesområdet som sagsbehandler, virksomhedskonsulent, faglig leder og teamleder i diverse jobcentre.
Desuden har han i sammenlagt 7 år arbejdet med IT inden for beskæftigelsesområdet, dvs. fagsystemer til jobcentrene og ledelsesinformation til beskæftigelsesområdet, økonomiområdet samt det sociale område. Læs mere på Beskæftigelseskonsulenternes hjemmeside

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb

Er du i målgruppen?

Alle, der arbejder i beskæftigelsesindsatsen eller samarbejder med beskæftigelsesindsatsen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen