Skal du snart arbejde med folkeregistrering i en kommune? Eller er du lige begyndt?

Så skal du tage på dette kursus, som giver en grundlæggende viden om folkeregistrering (CPR-loven). Formålet er at gøre dig til en dygtig/bedre sagsbehandler, der kan træffe selvstændige afgørelser om folkeregistrering. Kurset giver dig en grundig viden om og indsigt i den kommunale forvaltningsretlige opgave med folkeregistrering. En del af kurset er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler, som du er stødt på i dit arbejde med reglerne m.v.

Kan du kende dette i dit daglige arbejde som ny i folkeregistrering?Du kender lidt til forvaltningsloven og CPR-loven, men du mangler overblik og en mere dybdegående indsigt i de relevante regler for arbejdet med folkeregistrering.
Du kunne f.eks. være stødt på følgende spørgsmål i din hverdag:

 • Indrejser/udrejser – kontrol af Udlændinge, hvordan gør jeg det?
 • Hvad er en nordisk flytning?
 • Hvor finder jeg relevant lovstof? 
 • Hvilke systemer er vigtige at have adgang til?
 • Hvornår skal jeg partshøre? 
 • Hvornår skal jeg sende en agterskrivelse?
 • Hvordan indberetter jeg i CPR?
 • Hvad er høj vejkode?
 • Børns bopæl – hvordan afgøres det? Hvad er din rolle og hvad er Familieretshusets? 

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af sætningerne, så er du ikke alene – mange flere sidder med samme spørgsmål i de danske kommuner.
Som forvaltningsmyndighed har du (og din leder) et ansvar for, at I er opdateret på folkeregistreringen og forvaltningsretten, så I undgår fejl fra starten.
Få den grundlæggende viden om folkeregistrering og forvaltningsretten, så du kan sagsbehandle korrekt, og gøre jeres afdeling eller enhed fortrolig med alle aspekterne af sagsbehandlingen - kursets formål er at give kursusdeltagerne en grundlæggende viden om CPR loven og hvordan du bruger din viden i praksis i hverdagen. 
Kurset tager udgangspunkt i det praktiske arbejde i kommunerne og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager, som man er velkommen til forinden kursets start at fremsende til underviserne.
 

Dit udbytte efter dagen

 • Du får en opdateret indsigt i grundlæggende forvaltningsretlige principper
 • Du får en opdateret indsigt i reglerne om folkeregistrering (CPR-loven)
 • Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som vil styrke sagsbehandlingen og folkeregistreringen i din kommune.
 • Du får mulighed for at lære af andres korrekte folkeregistrering, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud.
 • Du får også mulighed for at spille jeres praksis på banen undervejs – hvis du har lyst.

Godt for din leder at vide

 • Lederen får en medarbejder, som har et generelt indblik og forståelse for folkeregistrering og forvaltningsretten, og som på den baggrund bliver bedre i stand til at træffe selvstændige afgørelser om folkeregistrering.
 • Lederen holder sine medarbejderes viden om CPR-loven ved lige, og giver aktuelt og fornyet input til medarbejderen

Hvor kan jeg læse mere?

Læs mere om baggrunden for CPR i Danmark – god baggrundsviden

Undervisere

Chef for Københavns Kommunes Folkeregister Trine Axelsen Oliveri og chef for kontrolenheden i Københavns Kommune Peter Heiberg.
Fælles for dem begge er indsigt og forankring i en dagligdag fyldt med konkrete og komplekse sager indenfor folkeregistrering og kontrol mv.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse med eget bad og toilet. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset er for nye medarbejdere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen