Skal du snart arbejde med folkeregistrering i en kommune? Eller er du lige begyndt?

Så skal du tage på dette kursus, som giver en grundlæggende indføring i reglerne om folkeregistrering (CPR-loven) samt de grundlæggende sagsbehandlingsregler i forvaltningsretten. Formålet er at gøre dig til en dygtig/bedre sagsbehandler, der kan træffe selvstændige afgørelser om folkeregistrering. Kurset giver dig en grundig viden om og indsigt i den kommunale forvaltningsretlige opgave med folkeregistrering. En del af kurset er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler, som du er stødt på i dit arbejde med reglerne m.v.

Et konkret spørgsmål til dig som er ny i folkeregistrering: Kattegat Kommune overvejer at træffe afgørelse om annullering af en bopælsregistrering i kommunen. Dette betyder, at borgeren vil få sin seneste aktuelle bopælsregistrering i Nordsjælland Kommune. Skal Kattegat Kommune høre Nordsjælland Kommune om dette? Uanset hvad, så går Nordsjælland Kommune nu i gang med at udarbejde en udtalelse om sagen. Er dette sagsskridt omfattet af forvaltningsloven?

Kan du kende dette i dit daglige arbejde som ny i folkeregistrering?
Du kender lidt til forvaltningsloven og CPR-loven, men du mangler overblik og en mere dybdegående indsigt i de relevante regler for arbejdet med folkeregistrering.

Du kunne f.eks. være stødt på følgende spørgsmål i din hverdag:

 • Hvornår skal jeg partshøre, hvordan finder jeg den relevante paragraf, og hvad er et sagligt hensyn?
 • Hvordan og hvornår skal jeg vejlede borgeren, og hvornår er der egentlig tale om en part?
 • Hvornår er der tale om et fast opholdssted?
 • Hvordan løser man en sag om børnenes bopæl ved skilsmisse?
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, når man skal træffe en forvaltningsretlig afgørelse, og sætter CPR-loven rammer for afgørelsens indhold?

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af sætningerne, så er du ikke alene – mange flere sidder med samme spørgsmål i de danske kommuner.

Som forvaltningsmyndighed har du (og din leder) et ansvar for, at I er opdateret på folkeregistreringen og forvaltningsretten, så I undgår fejl fra starten.

Få den grundlæggende indføring i folkeregistrering og forvaltningsretten, så du kan sagsbehandle korrekt, og gøre jeres afdeling eller enhed fortrolig med alle aspekterne af sagsbehandlingen - kursets formål er at give kursusdeltagerne en grundlæggende indføring i reglerne om folkeregistrering (CPR-loven) samt de grundlæggende sagsbehandlingsregler i forvaltningsretten.

Kurset tager udgangspunkt i det praktiske arbejde i kommunerne og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager, som man er velkommen til forinden kursets start at fremsende til underviserne.

Dit udbytte efter dagen

 • Du får en opdateret indsigt i grundlæggende forvaltningsretlige principper
 • Du får en opdateret indsigt i reglerne om folkeregistrering (CPR-loven)
 • Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som vil styrke sagsbehandlingen og folkeregistreringen i din kommune.
 • Du får mulighed for at lære af andres korrekte folkeregistrering, og hvordan deres udfordringer og løsninger ser ud. Du får også mulighed for at spille jeres praksis på banen undervejs – hvis du har lyst.

Godt for din leder at vide

 • Lederen får en medarbejder, som har et generelt indblik og forståelse for folkeregistrering og forvaltningsretten, og som på den baggrund bliver bedre i stand til at træffe selvstændige afgørelser om folkeregistrering.
 • Lederen holder sine medarbejderes viden om CPR-loven ved lige, og giver aktuelt og fornyet input til medarbejderen

Hvor kan jeg læse mere?

Læs mere om baggrunden for CPR i Danmark – god baggrundsviden

Undervisere

Chef for Københavns Kommunes Folkeregister Trine Axelsen Oliveri og chef for kontrolenheden i Københavns Kommune Peter Heiberg.
Fælles for dem begge er indsigt og forankring i en dagligdag fyldt med konkrete og komplekse sager indenfor folkeregistrering og kontrol mv.

8.635 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 2. oktober 2023
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter i Middelfart
2. oktober kl. 9.00 - 3. oktober 2023 kl. 16.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse med eget bad og toilet. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset er for nye medarbejdere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen