Styrk faglighed, netværk og personlig udvikling sammen med dine kolleger fra hele landet og få fornyet inspiration til dit arbejde som administrativ medarbejder på familieområdet.

Grib bolden, og styrk dine muligheder som administrativ medarbejder på familieområdet 

Som administrativ medarbejder på familieområdet har du en afgørende rolle i at få tingene til at glide i hverdagen – men din indsats og faglighed bliver ofte overset, når der skal ske forandringer. Når politikere, topchefer og konsulenter digitaliserer, sparer og effektiviserer, glemmer de i mange tilfælde at indtænke den reelle betydning af det administrative arbejde – også i forhold til familieområdet. Måske skyldes det uvidenhed om det administrative arbejde. Måske er mange simpelthen ikke klar over, hvad de går glip af ved at lade hånt om administrationens betydning for familieområdet og hjælpen til udsatte familier. Men arbejdet er noget ganske særligt - når det handler om fx økonomiske udbetalinger, indledende dialoger med familierne og ikke mindst den generelle understøttelse af rådgiverne arbejde. Her har administration en afgørende betydning for effektiv drift og udvikling. I 2022 handler det om, at den administrative medarbejder skal turde gribe både nye og gamle bolde. 

Temaerne i programmet for årsmødet er udvalgt, udviklet og skåret til af vores mange dialoger med administrative medarbejdere fra hele landet, HK Kommunal og ikke mindst tidligere deltagernes feedback til os i Komponent. 

Måske kender du allerede årsmødet – eller kender kollegaer, som var afsted sidste år; eller for mange år siden. Selvom Komponent afvikler kurset år efter år – så er der her i et det nye årti endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde. Derfor har vi endnu engang skabt det bedste program, som også sætter fokus på viden, inspiration og ikke mindst erfaringsudveksling blandt dine kollegaer fra hele Danmark. >>https://padlet.com/okaytone/y9pih1qhkcmdptmc

Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen. 

Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!  

 

6.850 kr.
Sted og startdato
Odense: 28. september 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
28.09.2022 kl. 09:30 - 29.09.2022 kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse med eget bad og toilet. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingsen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

For administrative medarbejdere på familieområdet.

Program

Ankomst og sen morgenmad
Velkomst, rammesætning og præsentation af programmet v. kursusleder Helle Kristensen, studievejleder i Komponent

Hver deltager beskriver en konkret og praksisnær problemstilling, der følger deltageren gennem begge dage. Der samles løbende op i en proceshåndbog.

Pause
Når den administrative medarbejder tager forældreperspektivet

Jesper Cortes, Den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion

Frokost
Børnene Først – og dens betydning for administrationen

Når reformen om Børnene Først træder i kraft den 1. april, så kommer det til at have betydning for nye organiseringer (for eksempel af familieplejeområdet), nye rettigheder til børn i udsatte positioner, nye procedurer osv. Det betyder, at kommunerne står over for en proces med implementering af ny lovgivning i praksis, nyudvikling af metoder, ændring af fagligt mindset, nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/ledelse.
I oplægget ser vi på de mere juridiske effekter af reformen, nogle af de foreløbige erfaringer fra kommunerne – og oversætter også reformens intentioner ind i betydningen for dig som administrativ medarbejder ved familieområdet.

Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
Datavisualisering som en klassisk administrativ dyd

I rollen som administrativ medrbejder kan du få brug for redskaber til at gøre data overskuelige for andre med visualiseringer og skitser, og din funktion handler også om at forbedre dine kompetencer til at understøtte andres tænkning og kommunikation med visualiseringer. Men hvordan laver vi overskuelige datavisualiseringer, fx på møder, i beslutningsprocesser, til datafremvisning eller til visuelle fortolkninger? I oplægget ser vi på de primære typer af datavisualisering og hvordan du kan oversætte komplekse data til en klar visualisering!

Heidi Gravesen, Komponent

Pause
Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder på familieområdet

Erfaringsudveksling og fordybelse samt indsigt i deltagernes egne historier og udfordringer.

Afrunding af dagen – vi samler op på udfordringerne
Pause
Middag
Morgenbadning og morgenbuffet
Uden kors, bånd og stjerner – den administrative medarbejder som uformel leder

Er du administrativ medarbejder i familieområdet - uden stjerner på skuldrene? Men alligevel udfører du ledelseslignende opgaver – bare uden at have retten til at hyre og fyre! I denne type rolle er du både er en del af kollegaerne, men også noget andet, formentlig tættere på ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver. Du udøver, måske uden du nødvendigvis er opmærksom på det, uformel ledelse i dit daglige arbejde.
At finde sig til rette i denne tvetydige rolle anses som én af de måske vanskeligste discipliner, da du netop ikke besidder noget formelt ledelsesansvar, men ofte er afhængig af dine kollegaers – og familiens - følgeskab.
I dette indlæg vil du både blive præsentere for de perspektiver som du skal være opmærksom på som uformel leder, men samtidig giver dig konkrete bud på hvordan du bedst kan finde dig til rette med ledelse - uden kors, bånd og stjerner!
Chefkonsulent John Møldrup, Komponent, som i mange år har arbejdet med ledelse uden formelt personaleansvar.

Rikke Liv Holst, Komponent

Pause
Styr udenom konflikterne med god kommunikation

Oplever du forældrenes frustrationer smitte af på dig, når du gentagne gange ikke kan give forældrene det de ønsker – fx i telefonen? ?

Samtalerne kan være svære, når forældrene i afmagt over familiens udfordringer kan komme til at reagere på dig som repræsentant for "systemet"?
Hvordan får du gode samtaler med forældrene i de svære situationer,
når forældrene ikke kan komme i kontakt med deres rådgiver, når de er utilfredse med en afgørelse eller når de står i en akut situation og har behov for hjælp.?
Få værktøjer til en bedre kommunikation, særligt med forældrene, men som du også kan bruge med kolleger, samarbejdspartnere m.v. Du får også indblik i de psykologiske mekanismer spiller ind i samtalerne, både hos dig selv og dem du taler med.

Thea Lindholm

Frokost
Mig og min rolle i økonomistyring

Som administrativ medarbejder på familieområdet kan det være udfordrende at formidle budgetter, regnskaber og økonomiske konsekvenser i samarbejdet med ledelsen.

I dette oplæg får du præsenteret hvordan Lolland Kommune og økonomichefen Sonja Jeppesen arbejder med de administrative medarbejders økonomistyring til gavn for afdelingen og borgerne i den sidste ende.

Sonja Jeppesen, økonomichef Lolland Kommune

Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder
Afrunding, evaluering og uddeling af beviser

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen