I en stigende digital offentlig sektor spiller fuldmagter, partsrepræsentation og GDPR en stor rolle – men hvad er vi egentlig forpligtet til at sikre, når borgerne lader sig repræsentere af andre?

En førtidspensionist fik afslag fra en kommune på tilskud til tandbehandling. Afgørelsen var truffet på baggrund af en erklæring fra kommunens tandlægekonsulent, uden at kommunen havde partshørt førtidspensionisten om erklæringen. Kommunen oplyste, at de havde hørt førtidspensionistens tandlæge, som de mente var førtidspensionistens partsrepræsentant.
Men spørgsmålet er om tandlægen kan siges at være førtidspensionistens partsrepræsentant?

Det er et grundlæggende princip og rettighed i dansk forvaltningsret, at man som borger kan lade sig både bistå og repræsentere af andre. Dette gælder over for alle dele af den offentlig forvaltning – kommuner, regioner og staten. Som offentlig myndighed har vi dog en lang række lovkrav vi arbejder under og som vi har en forpligtelse til at sikre overholdes. Vi skal som offentlig myndighed således sikre, at borgerne har mulighed for at lade sig repræsentere, men at dette sker under de gældende lovrammer.

Kurset giver dig, dine kollegaer og kollegaer fra andre offentlige organisationer et indblik i hvordan man i den praktiske hverdag håndterer partsrepræsentation, fuldmagter og de krav vi som offentlig myndighed er underlagt. Kurset gennemgår de gældende forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler (GDPR) vi som offentlige myndigheder er underlagt og sætter dem i en håndgribelig praktisk kontekst. Kan vi virkelig gå ud fra, at tandlægen er partsrepræsentant i ovenstående? Herudover bliver du og dine kollegaer klogere på fuldmagter og hvordan disse spiller en rolle, når borgere udnytter retten til partsrepræsentation og kurset vil tillige gennemgå andre relevante former for repræsentation man kan møde i den offentlige sektor.

Program:
Formiddag:

  • Generelt om fuldmagter
  • Typer af fuldmagter
  • Partsrepræsentation, og
  • Journalisering og særlige opmærksomhedspunkter.

Eftermiddag:

  • Databeskyttelse og personoplysninger,
  • Identifikation,
  • Rettigheder og forpligtelser, og
  • Samspillet mellem fuldmagten, partsrepræsentation og databeskyttelse.

Brug dagen på at blive klogere på, hvordan man i en stigende digital offentlig sektor håndterer de mange forskellige krav til offentlige myndigheder, når vi udøver vejledning, rådgivning eller generelt håndterer borgerens sag – særligt når borgeren lader sig bistå eller repræsentere af andre.

Underviser/oplægsholder

På dagen vil du møde cand.jur. Magnus Sternest Andersen, som i mange år har rådgivet om persondataretten, immaterialretten og de offentligretlige discipliner fra hans erfaring fra bl.a. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Udover at have et særligt blik på netop myndighedsrollen, så er Magnus kendt for at tænke den juridiske faglighed med en forståelse for, at modtageren ikke altid selv har en juridisk baggrund. Det betyder, at hans undervisning altid sættes ind deltagernes relevante arbejdsmæssige sammenhæng.
Magnus Sternest Andersen er DPO-konsulent i Region Hovedstaden.

2.835 kr.
Sted og startdato
Odense: 21. marts 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense
21. marts 2024 kl. 8:30-16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere og ledere med administrative funktioner i kommuner og regioner.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard