- 3 virtuelle morgen netværksmøder, hvor du får et rum for ledelse af opkrævningsopgaven.

Opkrævning som kerneopgaven er kort fortalt jeres afdelings grundlæggende opgave med at skabe langsigtede effekter i form af værdi for den enkelte borger og for vores lokaldemokrati. Men hvordan sætter du som leder bedst fokus på kerneopgaven, når det handler om opkrævning - og gør det en forskel om fokus er på regnskabet eller borgeren?
Komponent inviterer dig derfor til indsigtsfulde dialoger med andre ledere af opkrævningen, og på baggrund af korte oplæg, får du mulighed for at drøfte din ledelse med ligesindede.

Hvis du vil vide mere og blive klædt på til ledelse i det komplekse opkrævningsarbejde, skal du læse videre…

I Komponent tror vi på, at arbejdet med kerneopgaven først og fremmest handler om at du som chef eller leder konstant taler om kerneopgaven i hverdagen med medarbejderne gennem dialoger, fælles refleksion – og ved hjælp af de nødvendige konflikter. 
Det kræver samtidig viden at have disse dialoger – viden om den gode opkrævningsproces med borgeren i centrum, viden om data og datakvalitet – og ikke mindst kompetencer til at kunne formulere jeres lokale opkrævningspolitik. Hvis I har en, er det måske tid til en version 2.0? 

Gennem oplæg, drøftelser og dilemmaer kommer vi omkring spørgsmål som:

  • Hvad handler opkrævningsopgaven om i et ledelsesperspektiv?
  • Hvordan tilrettelægger du sammen med medarbejderne den gode opkrævningsproces?
  • Hvordan er jeg leder i paradokset mellem fokus på regnskab og borgeren i centrum?
  • Hvordan anvender jeg som leder data, sikrer datakvalitet i opkrævningsprocessen og arbejder med data som ledelsesinformation?
  • Hvordan leder vi (nye) unge medarbejdere i opkrævningen?
  • Hvordan kommer vi i gang med at opdatere vores lokale opkrævningspolitik – og hvordan kan den se ud i en version 2.0?

Hvordan leder du den gode opkrævningsproces i jeres kommune?

Måske har du allerede deltaget på lederkurser, ledernetværk og lederuddannelser – men formentlig aldrig med udgangspunkt i opkrævning som kerneopgave. 
Hos Komponent afholder vi mange forskellige forløb år efter år – og der er her i 2022 endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til den daglige ledelse af opkrævningsarbejdet. 

Derfor sætter vi nu strøm til læringen, og giver dig tre virtuelle morgen netværksmøder, hvor vi har skåret transporttiden væk, men tilføjet endnu mere koncentreret indhold. 
Så brug 3 morgenstunder sammen med andre chefer og ledere – og kun dem - fra hele landet - og få også et godt grin og et virtuelt rum, hvor der er ’højt til loftet’. 

Hvornår skal jeg sidde klar?

Vi inviterer dig ind på online morgenstunder med følgende fokus:

Morgennetværk 1:
Fokus på ledelse af opkrævningsopgaven som kerneopgave – kortlægning af regelgrundlag og opkrævningsprocesser, som dine medarbejdere har styr på i hverdagen, inden og når de rykker borgerne for manglende betaling. 
Har vi ledelsesmæssigt fokus på regnskabet eller borgeren i centrum i vores tilgang?

Morgennetværk 2:
Fokus på ledelse af den gode opkrævningsproces - datakvalitet og data som information til din ledelse.  
Data er i dag dybt integreret i langt de fleste opkrævningsafdelingers hverdag - og i en sådan grad, at de fleste af os slet ikke tænker på, hvor fundamentale data er for vores operationelle og strategiske processer. 
Data har indflydelse på, om opkrævningen når de taktiske og strategiske mål, hver eneste dag, uge, måned og år - og set med de briller på, er det relevant at give ledelse af data og datakvalitet et stærkt fokus.

Morgennetværk 3:
Vi samler op på de forrige morgen netværksmøder, og arbejder med jeres lokale opkrævningspolitik. Hvordan er kerneopgaven om opkrævningen relevant og aktuel, og hvordan ser version 2.0 af jeres opkrævningspolitik ud på baggrund af de forrige moduler? 
Samtidig får vi et kort inspirationsoplæg om ledelse af unge medarbejdere, hvor Mia Nyborg Jørgensen, konsulent ved Komponent, præsenterer seks konkrete indsigter, der kan inspirere til god ledelse af de unge medarbejdere i opkrævningen!

Et godt tilbud!

Hvorfor ikke bruge disse møder som udgangspunkt for jeres ledelsesudvikling, og sid klar ved computeren alle sammen? 
Hvis I tilmelder jer 3 chefer og/eller teamledere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!

Undervisere/oplægsholdere

Michael Møller, tidligere centerchef, MMD og bachelor i jura har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/chef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.
Derudover arbejder han som faglig konsulent for Schultz og er forfatter til mange af rapporterne i LovGuide Opkrævning og Borgerserviceguider om opkrævning. Rapporter og Guider, der også anvendes på kommunomfaget “Kommunal Opkrævning” - et fag som Michael underviser i for Komponent.

Karen Revsbech er uddannet jurist og har mere end 40 års erfaring fra den kommunale verden. Hun har varetaget forskellige funktioner og som leder og topchef - senest som vicekommunaldirektør og direktør i Ballerup Kommune frem til 2011.
Herefter har hun arbejdet som konsulent, underviser, censor og lærebogsforfatter. Underviser bl.a. i faget ”Borgeren i centrum i det offentlige Danmark” hos Komponent.

Fælles for dem begge er indsigt, erfaring og forankring i en dagligdag fyldt med konkrete og komplekse sager indenfor kommunal opkrævning og borgerservice.
Både Karen og Michael er Komponents undervisere på det formelt kompetencegivende modul – Kommunal Opkrævning 10 ECTS.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud ca. 1 uge før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb. Hvis I tilmelder jer 3 chefer og/eller teamledere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!

Er du i målgruppen?

Chefer, afdelingsledere og teamledere for de kommunale opkrævninger i hele Danmark.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator | På orlov
Lene Sloth Jørgensen