- 3 virtuelle morgen netværksmøder, hvor du får et rum for ledelse af opkrævningsopgaven og arbejdet med kommunernes tilslutning til PRSM.

Opkrævning som kerneopgaven er kort fortalt jeres afdelings grundlæggende opgave med at skabe langsigtede effekter i form af værdi for den enkelte borger og for vores lokaldemokrati. Men hvordan sætter du som leder bedst fokus på kerneopgaven, når det handler om opkrævning – og hvordan leder vi organiseringen af opgaven med kommunernes tilslutning til PSRM?

Komponent inviterer dig derfor til indsigtsfulde dialoger med andre ledere af opkrævningen i det kommunale Danmark, og på baggrund af korte oplæg, får du mulighed for at drøfte din ledelse med ligesindede. Vi kredser også om hvordan store og mindre store kommuner kan lære af hinanden samt hvordan lokale forhold ledelsesmæssigt tackles.

Hvis du vil vide mere og blive klædt på til ledelse i det komplekse opkrævningsarbejde og arbejdet med kommunernes tilslutning til PSRM, skal du læse videre…

I Komponent tror vi på, at arbejdet med kerneopgaven først og fremmest handler om at du som chef eller leder konstant taler om kerneopgaven i hverdagen med medarbejderne gennem dialoger, fælles refleksion – og ved hjælp af de nødvendige konflikter.

Det kræver samtidig viden at have disse dialoger – viden om den gode opkrævningsproces med borgeren i centrum, viden om PSRM, data og datakvalitet – og ikke mindst kompetencer til at kunne formulere jeres lokale opkrævningspolitik – og i takt med resten af opkrævningsområdet.

Gennem oplæg, drøftelser og dilemmaer kommer vi omkring spørgsmål som:

  • Hvad kalder tilslutningen til PSRM på af ledelsesmæssige overvejelser, og hvad betyder det for opkrævningsopgaven i et ledelsesperspektiv?
  • Hvordan tilrettelægger du sammen med medarbejderne tilslutningen til PSRM - og på tværs af kommunen?
  • Hvordan anvender jeg som leder data, sikrer datakvalitet i opkrævningsprocessen og arbejder med data som ledelses information?
  • Hvordan kommer vi i gang med at opdatere vores lokale opkrævningspolitik i lyset af PSRM – og hvordan kan den se ud i en version 2.0?

Måske har du allerede deltaget på lederkurser, ledernetværk og lederuddannelser – men formentlig aldrig med udgangspunkt i opkrævning som kerneopgave – og slet ikke i lyset af kommunernes tilslutning til PSRM.

Hos Komponent afholder vi mange forskellige forløb år efter år – og der er her i 2024 endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til den daglige ledelse af opkrævningsarbejdet.

Derfor sætter vi nu strøm til læringen, og giver dig tre virtuelle morgen netværksmøder, hvor vi har skåret transporttiden væk, men tilføjet endnu mere koncentreret indhold.

Så brug 3 morgenstunder sammen med andre chefer og ledere – og kun dem - fra hele landet - og få også et godt grin og et virtuelt rum, hvor der er ’højt til loftet’.

Hvornår skal jeg sidde klar?

Vi inviterer dig ind på online morgenstunder med følgende fokus:

Morgennetværk 1:

Fokus på ledelse af tilslutningen til PSRM og opkrævningsopgaven som kerneopgave – kortlægning af regelgrundlag og opkrævningsprocesser, som dine medarbejdere har styr på i hverdagen, inden og når de rykker borgerne for manglende betaling.  Hvordan har vi et ledelsesmæssigt fokus på tilslutningen, når nu DMI-mulighederne forsvinder?

Morgennetværk 2:

Fokus på ledelse af den gode opkrævningsproces - datakvalitet og data som information til din ledelse. 

Data er i dag dybt integreret i langt de fleste opkrævningsafdelingers hverdag - og i en sådan grad, at de fleste af os slet ikke tænker på, hvor fundamentale data er for vores operationelle og strategiske processer.

Samtidig er tilslutningen til PSRM både et stort it-projekt og et projekt for ændring af håndtering af regninger, og det kalder ledelsesmæssigt på både tværgående ledelseskompetencer og fokus på samarbejde mellem it-afdeling, opkrævningsenhed og de fagforvaltninger.

Hvad gør I ledelsesmæssigt hos jer, og hvordan kan vi bedst muligt understøtte den gode opkrævning?

Morgennetværk 3:

Vi samler op på de forrige morgen netværksmøder, og arbejder videre med PSRM-tilslutningen samt jeres  jeres lokale opkrævningspolitik. Hvordan er kerneopgaven om opkrævningen relevant og aktuel, og hvordan ser version 2.0 af jeres opkrævningspolitik ud på baggrund af de forrige moduler?

Et godt tilbud!

Hvorfor ikke bruge disse møder som udgangspunkt for jeres ledelsesudvikling, og sid klar ved computeren alle sammen? 
Hvis I tilmelder jer 3 chefer og/eller teamledere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!

Undervisere/oplægsholdere

Michael Møller, MMD og professionsbachelor i jura, specialkonsulent i KL siden 2019. Har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/centerchef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.  Derudover arbejder han som faglig konsulent for Schultz og er forfatter til mange af rapporterne i LovGuide Opkrævning og Borgerserviceguider om opkrævning. Rapporter og Guider, der også anvendes på kommunomfaget “Kommunal Opkrævning” - et fag som Michael underviser i for Komponent.

Karen Revsbech er uddannet jurist og har mere end 40 års erfaring fra den offentlige sektor, herunder som leder og topchef i den kommunale verden. Hun arbejder som konsulent, underviser, censor og lærebogsforfatter, og underviser bl.a. i fagene “Borgeren i centrum i det offentlige Danmark”, “Fremtidens digitale administration – Digitalisering på din arbejdsplads” samt i Forvaltning og organisation i kommuner og regioner hos Komponent.

Fælles for dem begge er indsigt, erfaring og forankring i en dagligdag fyldt med konkrete og komplekse sager indenfor kommunal opkrævning og borgerservice.
Både Karen og Michael er Komponents undervisere på det formelt kompetencegivende modul – Kommunal Opkrævning 10 ECTS.

Sted og startdato
Online: 4. marts 2024
Varighed: 3 x 1 1/2 time
Se tid og sted for det valgte forløb
1. møde
4. marts 2024 kl. 8.15 - kl. 9.45

2. møde
11. marts 2024 kl. 8.15 - kl. 9.45

3. møde
18. marts 2024 kl. 8.15 - kl. 9.45
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud ca. 1 uge før kursusstart.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.

Hvis I tilmelder jer 3 chefer og/eller teamledere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!

Er du i målgruppen?

Chefer, afdelingsledere og teamledere for de kommunale opkrævninger i hele Danmark.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen