KL og Komponent opstarter et netværk for dig, som sidder i en PA-funktion for kommunaldirektør eller borgmester. Du kan være ansat med den egentlige titel ’Personlig assistent’, eller du kan i praksis varetage og udfylde opgaver inden for denne rolle.

Kompleksiteten i de kommunale opgaver er stigende, og ønskerne til, hvordan du som PA’er bedst muligt kan understøtte udviklingen og ledelsen af din kommune, er under forandring. Det medfører bl.a. nye krav og behov ift. den daglige understøttelse af kommunaldirektør og borgmester, og du skal i stigende grad kunne koordinere og samarbejde på tværs af hele kommunen, kunne skabe strategisk netværk, have forståelse for og indsigt i kommunale dagsordener og mestre ”politisk tæft”.

PA’eren i kommunen er en forholdsvis ny position, og vi tror på, at du kan være med til at forme fremtidens kommunale PA’er. Med netværket vil vi derfor tilbyde et fortroligt rum, hvor du kan mødes med andre i lignende positioner på tværs af landets kommuner, og kan få input og sparring til rollen samt blive styrket i det daglige arbejde som PA for kommunaldirektør eller borgmester. 

Det handler så at sige om, at din rolle som PA’er ikke længere kun handler om spørgsmål som ”hvad, hvornår, hvem og hvor”, men at fremtidens PA’er i kommunen også stiller spørgsmål til sig selv som ”hvad nu hvis”, ”hvordan kunne man også gøre” og så videre.

Netværksmøderne vil både give dig rum til sparring og erfaringsudveksling, ligesom KL og Komponent løbende vil give indspark og udsyn, der kan inspirere dig til den rolle og position i kommunen, som du udfylder – det handler om politikerbetjening, samarbejdet med direktionen, samspil med øvrige faggrupper og fagområder i kommunen, selvledelse og datafremstilling. Som en del af netværket får du naturligvis også selv indflydelse på dagsordenen, så netværket giver dig lige præcis det, der er behov for, og som du finder interessant.

 

PRAKTISK

Netværket startes op i oktober 2022 med et fysisk møde i KL-Huset den 28. oktober kl. 09.30-14.30. Program ses herunder.

Derudover afholdes en virtuel session den 18. november om formiddagen. 

Pris for deltagelse i 2022 er 1.300 kr. ex. moms

 

I 2023 og frem gælder følgende for netværket: 

  • Netværket er for medarbejdere, som udfylder en PA-funktion for kommunaldirektør eller borgmester – medarbejderen kan enten have titlen PA eller udfylde opgaver inden for denne rolle. 
  • Der holdes 4 møder årligt – 2 fysisk og 2 virtuelt. 
  • Pris er 4.500 kr. ex. moms
  • Tilmelding sker for et år ad gangen. 

 

1.300 kr.
Sted og startdato
København: 28. oktober 2022
Se alle dage og tidspunkter
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Fysisk Netværksmøde
28.10.2022 kl. 09:00 - kl. 14:30
Virtuel session
18.11.2022 kl. 09:00 - kl. 12:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker 1 fysisk netværksmøde og 1 virtuel session, online undervisning og materialer.

Faktura sendes ud 2-3 uger før start.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

KL og Komponent opstarter et netværk for dig, som sidder i en PA-funktion for kommunaldirektør eller borgmester. Du kan være ansat med den egentlige titel ’Personlig assistent’, eller du kan i praksis varetage og udfylde opgaver inden for denne rolle.

Program

Check in og forplejning
Præsentation og rammesætning
- KL og Komponent
- Indspark fra en borgmester og en kommunaldirektør
Sparring og erfaringsudveksling i grupper
- Positionen som PA
- Forventninger og fokus
Frokost
Fra PA til PA
En ministersekretær giver erfaringer, råd og perspektiver på egen rolle.
Sparring og erfaringsudveksling i grupper
Ønsker til netværket
Fagligt oplæg
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard