Kig på dit skrivebord – både i den fysiske verden, og på din computer!

Har du skrevet noget ned – enten på en lap papir eller i et dokument, som afventer at du skriver det ind i et notat?

Som medarbejdere i en kommune eller region er vi omfattet af reglerne om notatpligt.
Det betyder, at vi har pligt til at notere oplysninger, som vi modtager mundtligt eller på anden måde i en sag, hvis de har betydning for en afgørelse, vi efterfølgende skal træffe, eller hvis de i øvrigt er væsentlige.

Det er uden betydning for notatpligten, om der rent faktisk træffes en afgørelse, eller om sagen henlægges, uden at der er truffet en afgørelse.
For det hele handler også om, at borgerne skal have mulighed for at opnå aktindsigt i deres sag!

Når vi overholder notatpligten, er vi med til at sikre åbenhed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen, hvilket er en forudsætning for, at borgeren kan have tillid til kommunen.

Kom og vær med!

Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre offentlige myndigheder – til at styrke jeres viden og færdigheder på området for notatpligt og aktindsigt samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til at effektivisere hverdagen.

Forløbet tager udgangspunkt i det praktiske arbejde i det offentlige og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager i relation til notatpligt og aktindsigt.

Notatpligt og aktindsigt – hinandens forudsætninger for god forvaltning!

En borger på kontanthjælp ringede til jobcenteret og meldte sig syg inden sin jobsamtale.
Den telefoniske henvendelse blev ikke noteret i journalen og blev dermed ikke givet videre til sagsbehandleren.
Jobcenterets tilsidesættelse af notatpligten havde den konsekvens for borgeren, at hans kontanthjælp blev bragt til ophør på baggrund af udeblivelse fra jobsamtale, og at han dermed stod uden forsørgelse.

Vi er i Offentlighedslovens § 13, og den forpligter os til at notere alle væsentlige ekspeditioner i sagen. Udfordringen er nogle gange, at paragraffen ikke begrænser sig til oplysninger af betydning for sagens afgørelse, men rækker ud over dette. En væsentlig ekspedition i sagen kan for eksempel være, at en borger ringer ind og rykker for svar i sin sag og får en orientering om den forventede sagsbehandlingstid. Men vi er også i retten til aktindsigt, som følger af offentlighedslovens § 7.

Det handler i bund og grund om, at du skal skabe og sikre et godt og stærkt tillidsforhold mellem dig som kommunal eller regional medarbejder og så den enkelte borger!

På denne kursusdag får du dels overblikket over hvilke oplysninger der er omfattet af notatpligten, og hvilke betingelser selve aktindsigten er underlagt.

  • HVAD HAR VI PLIGT TIL AT NOTERE?
  • HVOR SKAL VI NOTERE?
  • HVORDAN SKAL VI NOTERE?
  • HVAD SKER DER, HVIS VI IKKE NOTERER?
  • IDENTIFIKATIONSKRAV, OG DE 4 BETINGELSER FOR AKTINDSIGT

Godt for din leder at vide?

Lederen får en medarbejder, som har en forståelse og konkrete færdigheder til at kunne varetage notatpligt og aktindsigt, og som på den baggrund bliver bedre i stand til at sagsbehandle.

Mod på mere uddannelse?

Komponent har også et længere modul, som hedder Forvaltning i kommuner og regioner 10 ECTS.
Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden om hvordan den offentlige sektor og det politiske system opbygget, og hvilke lovmæssige bestemmelser og forvaltningsretlige principper gælder.
Se meget mere her

Undervisere/ Oplægsholdere

Adjunkt Pernille Bischoff.
Pernille er uddannet jurist med mangeårig erfaring på relevante lovområder i kommunerne.
Udover underviser på bl.a. Kommunomuddannelsen, så varetager Pernille også Komponent’s kursus omkring god journaliseringsskik – se mere her

2.499 kr.
Sted og startdato
Odense: 24. november 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Notatpligt og aktindsigt – når det vi gør, gør en forskel
24.11.2022 kl. 09:00 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.?

Er du i målgruppen?

Kurset tager udgangspunkt i det praktiske arbejde i det offentlige og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager i relation til notatpligt og aktindsigt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard