- et studieforberedende forløb på 2 dage. Forløbet er fuldt betalt via Kompetencefonden hvis man er tandklinikassistent eller lægesekretær.

Er det længe siden at du har ‘gået i skole’, og måske er der brug for mere viden om hvad det vil sige at deltage i efteruddannelse?
Eller har du brug for at få viden om studieforberedelse og projektskrivning genopfrisket?

Så præsenterer Komponent nu et forløb som vi kalder ‘Studieklar – studiestart’

På 2-dagskurset bliver du dels rustet til de krav, som der stilles på fx akademiuddannelserne. Det gælder både i forhold til undervisning, projektskrivning og eksamen. Dels bliver du gjort endnu mere nysgerrige på ‘at komme i gang med uddannelse’.
Kurset giver dig konkrete praktiske værktøjer, som kan bruge igennem et helt studie – og i livet.

Med kursusdagene giver vi dig et bedre afsæt for at gå i gang med efter- og videregående uddannelse, og du får redskaber til, hvordan man tilrettelægger undervisning, opgaver, læsning og eksamen, så du samtidig har tid og overskud til at passe job, familien og dig selv.

Det handler om input til personlig planlægning i en hverdag med studie, fuldtidsarbejde og familie, men det handler i ligeså høj grad om de konkrete teknikker der kan læres – til at blive en bedre læser, effektivisering af notater og skærpelse af fokus; også når man skal til eksamen?

Samtidig vil kurset også give dig indsigt i en konkret studerendes valg og fravalg samt mere metodiske elementer i henholdsvis en kvalitativ og kvantitativ undersøgelsestilgang.

Udbytte efter kurset

  • Du bliver bedre til at skabe overblik over uddannelse og håndtere at være studerende på deltid
  • Du får kendskab til, hvordan man aktivt kan arbejde med egen studiementalitet
  • Du får kendskab til og afprøvet forskellige teknikker i praksis indenfor fx læse- og notatteknik, eksamenshåndtering og metoder i opgaveskrivning

Kurset udbydes identisk – i Komponent Herlev og i Komponent Aarhus - som et fysisk forløb; ikke noget online her!
Det handler netop også om at du få en ‘kropslig’ fornemmelse af ‘at gå på uddannelse’.

Se Komponent’ studievejleder Claudia fortælle om forløbet! Se videoen her

Forløbet kan søges dækket 100% af Kompetencefonden.

Undervisere/ Oplægsholdere

Du vil møde kompetente studievejledere, undervisere og
tidligere studerende.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Pris pr. deltager for forløb, materialer samt forplejning. Der kan søges om midler fra Kompetencefonden. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Tandklinikassistenter og Lægesekretærer

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard