Hvordan lægges en retfærdig vagtplan

Hvordan lægges en retfærdig vagtplan, så både Ditte, Freya og Aksel får deres ønsker opfyldt, og hvor forskellige arbejdstidsaftaler, overholdelse af overenskomster og regler på arbejdsmarkedet går hånd i hånd med udarbejdelse af selve vagtplanen? Disse dilemmaer står du helt sikkert med som vagtplanlægger i den helt almindelige hverdag.

Som vagtplanlægger spiller du en helt central – og til tider overset - rolle. For som vagtplanlægger er du med til at skabe en god vagtplan, som er essentiel for god kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse på ældre-, social- og sundhedsområdet. Vagtplanen sikrer nemlig, at de rette medarbejdere er til stede for borgere og patienter på rette tidspunkt. Vagtplanlægning er en svær disciplin, som der bruges mange ressourcer på i regioner og kommuner. I en situation med mangel på personale er det ekstra vigtigt, at de sparsomme personale- og ledelsesressourcer bruges optimalt.

I dialoger med kommuner og regioner har Komponent derfor spottet et kompetencebehov, som vi vil give et kompetenceudviklingsløft ved at:

 • Udvikle et brugbart uddannelsestilbud om vagtplanlægning til kommuner og regioner
 • Understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling mellem vagtplanlæggere i kommuner og regioner

Men du kan som vagtplanlægger hjælpe os, da vi laver de bedste forløb ved at lytte til dig. Derfor udbyder Komponent i foråret 2022 et gratis webinar, hvor vi samler interesserede medarbejdere indenfor vagtplanlægningsområdet på tværs af både kommuner og regioner. Dels for at understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling, dels for at opsøge endnu mere viden om behov og kvalifikationer for målgruppen.

Udbytte

Webinaret skal give de kommunale og regionale medarbejdere

 • Inspiration fra udvalgte kommuner og regioner, der arbejder strategisk og innovativt med vagtplanlægning; tag god inspiration med hjem til jeres vagtplanlægning
 • Mulighed for vidensdeling og erfaringsudveksling
 • Mulighed for at komme med input til Komponent til et fremtidigt uddannelsestilbud om vagtplanlægning

Webinaret vil omhandle:

 • Dataledelse og driftsstyring: Hvilken viden om regler og aftaler er vigtigt at have på plads for at kunne varetage den optimale vagtplanlægning?
 • Planlægning efter nøgletal: Hvilke kompetencer/færdigheder er der brug for, når man skal bruge data/nøgletal til vagtplanlægning?
 • Uformel ledelse: Hvilke kompetencer har man brug for, når man som vagtplanlægger agerer i krydspresset imellem ledelse og medarbejdere?

Form

Webinar på 2 timer:

 • Inspirationsoplæg fra kommune
 • Inspirationsoplæg fra region
 • Vidensdeling i mindre grupper
 • Opsamling fra grupperne

Undervisere/ Oplægsholdere

Martin Nielsen, chefkonsulent, Komponent

Thilde Lydiksen, chefkonsulent, Komponent

Hedensted Kommune om “pusleplaner”, hvor medarbejderne deltager aktivt i vagtplanlægningen

Varighed: 1 Dag
Se hvad prisen inkluderer

Webinaret er gratis

Er du i målgruppen?

Vagtplanlæggere eller medarbejdere med interesse/ansvar for vagtplanlægning i kommuner og regioner

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard