Gør GDPR til en del af din comfort-zone, så du kan koncentrere dig om de borgernære opgaver, som personoplysningerne egentlig handler om.

Hvorfor er kurset relevant?

Med GDPR er der kommet skærpet opmærksomhed på, hvordan vi indsamler, opbevarer, videregiver o.s.v. oplysninger om borgerne. Borgerne er samtidig blevet mere opmærksomme på deres rettigheder og forventer, at du behandler deres oplysninger sikkert og korrekt. Spørgsmålene er mange, og det tager tid fra dine kerneopgaver, hvis du hele tiden er usikker på, om GDPR-reglerne er overholdt.

Kursets indhold

Det kommer ofte bag på mange, at GDPR ikke kun gælder de oplysninger der i folkemunde går under betegnelsen personfølsomme oplysninger – GDPR gælder for alle personoplysninger

Du får svar på spørgsmål som, hvornår man kan bruge samtykke, og hvad det kræver, og hvordan det egentlig er samtykke efter GDPR-reglerne spiller sammen med samtykkeregler i bl.a. forvaltningsloven og de forskellige fag-love, du arbejder med i det daglige.

Spekulerer du også på, hvordan du skal forholde dig vedrørende:
•    Brug af billeder og sletning
•    Brug af sms i kommunikationen med borgerne
•    Hvornår og hvordan du skal orientere borgerne om behandlingen af deres oplysninger 
•    Hvordan du i det daglige finder svar på GDPR-spørgsmål

Så kom og vær med og stil flere spørgsmål og få svar, som du kan bruge i din hverdag.

På kurset vil Datatilsynets vejledninger, nyeste praksis og også guidelines og udtalelser fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og afgørelser fra EU-domstolen blive inddraget på en pædagogisk og forståelig måde.  

Dit udbytte

Formålet med kurset er, at du bliver så fortrolig med GDPR, at du kan håndtere borgernes persondata i hverdagen og føle dig tryg ved dét, du laver overholder GDPR.  

Undervisere

På kurset underviser KL-konsulenterne Jesper Gradert og Karin Hoffmann-Hansen, som begge er erfarne undervisere, og som gennem KL's juridiske rådgivning af kommunerne har fingeren på pulsen i forhold til de spørgsmål, der melder sig om GDPR i den kommunale dagligdag.

Program

Programmet vil bl.a. indeholde følgende elementer:

  • Hvornår skal man være opmærksom på reglerne om beskyttelse af borgernes persondata?
  • Grundprincipperne og grundtankerne i reglerne om databeskyttelse
  • Hvornår må kommunen behandle borgernes personoplysninger?
  • Hvilke rettigheder har borgerne, når kommunen eller kommunens institutioner behandler borgernes personoplysninger?
  • Hvornår er kommunen ansvarlig for behandlingen af borgernes data - og hvad vil det sige, at kommunen er ansvarlig?
  • Hvilken betydning har det for kommunens sagsbehandlere, at behandling af borgernes data skal ske sikkert, og at kommunen skal kunne påvise det?

Alle emner vil blive belyst gennem eksempler, og du vil også selv skulle tage stilling til problemstillinger gennem cases.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig både til dig, som er ny i kommunen og dig, der har nogen erfaring fra kommunens forskellige forvaltninger, men som føler dig lidt usikker på, hvordan databeskyttelsesreglerne spiller sammen med det område, du sidder med. Kurset giver dig en grundlæggende viden om databeskyttelse. Kurset er på grund af sin struktur også egnet for dig, som skal undervise andre.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash