Bliv klædt på til at behandle jobansøgeres og medarbejderes personoplysninger korrekt og sikkert.

Når man har at gøre med personaleadministration, har man behov for at behandle oplysninger om medarbejderne, herunder behov for både at indsamle, opbevare og videregive personoplysninger. Man sparer tid, når man er i stand til at navigere rundt i databeskyttelsesreglerne. Træder man ved siden af, kan det koste en godtgørelse – og i værste fald en bøde.

Kursets indhold

På dette kursus får du nyeste viden om databeskyttelsesreglerne med særligt fokus på behandling af medarbejdernes personoplysninger.

Du får overblik over de hovedspørgsmål, som databeskyttelsesreglerne regulerer, og vi gennemgår de databeskyttelsesretlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med rekruttering, løbende i ansættelsesforholdet og ved afslutningen af et ansættelsesforhold.

  • På kurset får du svar på spørgsmål som fx
  • Skal man have samtykke fra den tidligere medarbejder til at afgive en reference?
  • Hvilken oplysningspligt har man som arbejdsgiver i forbindelse med kontrolforanstaltninger?
  • Kan man som arbejdsgiver udsende en pressemeddelelse om, at man har politianmeldt en medarbejder?
  • Hvilke oplysninger må arbejdsgiver videregive til den faglige organisation, når en medarbejder er blevet afskediget?

Udbytte

På kurset får du viden om databeskyttelsesreglernes anvendelse i forbindelse med kommunernes personaleadministration. Du får et overblik over systematikken i databeskyttelsesreglerne og de hovedspørgsmål, som databeskyttelsesreglerne regulerer – med særligt fokus på de regler, som har relevans for offentlige arbejdsgiveres behandling af oplysninger om medarbejdere.

På kurset får du overblik over de hovedspørgsmål, som databeskyttelsesreglerne regulerer, og vi vil på kurset desuden se på de databeskyttelsesretlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med rekruttering, løbende i ansættelsesforholdet og ved afslutningen af et ansættelsesforhold.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser konsulenterne Karin Hoffmann-Hansen og Nina Ammitzbøll Juul. Karin har stor ekspertise i offentlig ret og databeskyttelsesret, og Nina har bred erfaring inden for arbejdsret og databeskyttelsesret i relation til ansættelsesforhold. De har begge medvirket ved Datatilsynets udarbejdelse af tilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Både Karin og Nina er erfarne undervisere.

Varighed: 1 Dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.
Er du i målgruppen?

Kurset er for alle medarbejdere og chefer i kommunernes personaleafdelinger og for centralt placerede jurister, der skal rådgive om databeskyttelsesretlige spørgsmål. Databeskyttelsesrådgivere kan også have glæde af at deltage på dette kursus

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen