Bliv klædt på til at behandle jobansøgeres og medarbejderes personoplysninger korrekt og sikkert.

Når man har at gøre med personaleadministration, har man behov for at behandle oplysninger om medarbejderne, herunder behov for både at indsamle, opbevare og videregive personoplysninger. Man sparer tid, når man er i stand til at navigere rundt i databeskyttelsesreglerne. Træder man ved siden af, kan det koste en godtgørelse – og i værste fald en bøde.

Kursets indhold

På dette kursus får du nyeste viden om databeskyttelsesreglerne med særligt fokus på behandling af medarbejdernes personoplysninger.

Du får overblik over de hovedspørgsmål, som databeskyttelsesreglerne regulerer, og vi gennemgår de databeskyttelsesretlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med rekruttering, løbende i ansættelsesforholdet og ved afslutningen af et ansættelsesforhold.

  • På kurset får du svar på spørgsmål som fx
  • Skal man have samtykke fra den tidligere medarbejder til at afgive en reference?
  • Hvilken oplysningspligt har man som arbejdsgiver i forbindelse med kontrolforanstaltninger?
  • Kan man som arbejdsgiver udsende en pressemeddelelse om, at man har politianmeldt en medarbejder?
  • Hvilke oplysninger må arbejdsgiver videregive til den faglige organisation, når en medarbejder er blevet afskediget?

Udbytte

På kurset får du viden om databeskyttelsesreglernes anvendelse i forbindelse med kommunernes personaleadministration. Du får et overblik over systematikken i databeskyttelsesreglerne og de hovedspørgsmål, som databeskyttelsesreglerne regulerer – med særligt fokus på de regler, som har relevans for offentlige arbejdsgiveres behandling af oplysninger om medarbejdere.

På kurset får du overblik over de hovedspørgsmål, som databeskyttelsesreglerne regulerer, og vi vil på kurset desuden se på de databeskyttelsesretlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med rekruttering, løbende i ansættelsesforholdet og ved afslutningen af et ansættelsesforhold.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser konsulenterne Karin Hoffmann-Hansen og Nina Ammitzbøll Juul. Karin har stor ekspertise i offentlig ret og databeskyttelsesret, og Nina har bred erfaring inden for arbejdsret og databeskyttelsesret i relation til ansættelsesforhold. De har begge medvirket ved Datatilsynets udarbejdelse af tilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Både Karin og Nina er erfarne undervisere.

3.495 kr.
Sted og startdato
Odense: 8. februar 2023
Varighed: 1 Dag
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
08.02.2023 kl. 09:00 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.
Er du i målgruppen?

Kurset er for alle medarbejdere og chefer i kommunernes personaleafdelinger og for centralt placerede jurister, der skal rådgive om databeskyttelsesretlige spørgsmål. Databeskyttelsesrådgivere kan også have glæde af at deltage på dette kursus

Program

Velkomst og introduktion
Grundlæggende introduktion til databeskyttelsesreglerne
Vi giver en grundlæggende og overordnet introduktion til reglerne i databeskyttelsesforordningen og den kommende databeskyttelseslov med fokus på de regler, som er relevante i forhold til behandling af medarbejdernes personoplysninger.
Pause
Gennemgang af behandlingsreglerne
Behandlingsreglerne er centrale, når arbejdsgiver skal vurdere, om medarbejdernes personoplysninger kan behandles. Vi går derfor mere i dybden med netop disse regler.
Frokost
Rekruttering
Arbejdsgiver skal ansætte den person, der er bedst egnet til en given stilling. I rekrutteringssituationen har arbejdsgiver derfor en interesse i at kunne indhente relevante oplysninger om en ansøger. Vi ser derfor på arbejdsgivers mulighed for at indhente oplysninger om en ansøger, herunder fx referencer.
Pause
Under ansættelsen
I det løbende ansættelsesforhold behandles en mængde oplysninger om hver enkelt medarbejder. Der kan både være tale om ikke-følsomme og følsomme oplysninger. Vi ser på en række relevante problemstillinger.
Pause
Afskedigelse
Også i forbindelse med afskedigelse håndteres en række personoplysninger om medarbejderen. Vi ser på relevante problemstillinger.
Afslutning

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen