Alle elementerne i eksemplarisk arbejde med strategisk kompetenceudvikling var på plads, da Koncernservice ved Københavns Kommune i efteråret slog dørene op til KS Uddannelsen. Chefkonsulent Martin Nielsen fortæller her om tankerne bag den nye uddannelse og giver fire råd til dig, der vil skabe mere sammenhæng og synergi i jeres kompetenceudvikling.
Udgivet den 14-12-2020

I Koncernservice ved Københavns Kommune er der kontinuerligt fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer, så organisationen kan levere sikker og serviceorienteret drift, have et konstant bruger- og optimeringsfokus og opbygge stærke faglige miljøer med høj trivsel. Den strategi er nu omsat til en praksisnær uddannelse, som COK har tilrettelagt i et tæt samarbejde med Koncernservice.

– KS Uddannelsen er designet til medarbejdere, der ikke nødvendigvis har siddet på skolebænken de sidste mange år. Derfor har vi fokus på at give deltagerne nogle studietekniske redskaber, samtidig med at vi sørger for at holde uddannelsen praksisnær og knytte den tæt op på deltagernes hverdag. Derfor har uddannelsen også et stærkt element af aktionslæring med små konkrete opgaver, som deltagerne skal løse mellem undervisningsgangene, siger Martin Nielsen, der er chefkonsulent hos COK. Han peger på, at den nye KS Uddannelse er et godt eksempel på, hvordan et ønske om at arbejde strategisk med sin kompetenceudvikling kan omsættes i praksis. 

– Målet med strategisk kompetenceudvikling er jo at spotte og udvikle de kernekompetencer, der sikrer indfrielsen af organisationens mål. Koncernservice sætter med KS Uddannelsens spot på nogle af de centrale forvaltningsmæssige dyder og kompetencer, men gør det samtidig i lyset af deres digitaliseringsstrategi, hvilket giver en helt særlig uddannelse tilpasset netop deres medarbejdere og deres organisation, siger Martin Nielsen og fortsætter:

– KS Uddannelsen er også unik og praksisnær på den måde, at vi har trukket en lang række forskellige oplægsholdere ind fra Københavns Kommune. Dermed møder de studerende ikke kun vores undervisere, men får også oplæg fra chefer i Koncernservice og nogle af de forvaltninger, de betjener. Samtidig har vi opfordret de studerende til at deltage på et møde i Borgerrepræsentationen, så de sideløbende med deres uddannelse får udbygget deres forståelse for den organisation, de er en del af.

Martin Nielsen fire råd til, hvordan I kan arbejde med strategisk kompetenceudvikling

#1 Find ud af, hvad I vil opnå

Når I vil arbejde strategisk med kompetenceudvikling, er første skridt at identificere de visioner, strategier og politiker, som kompetenceudviklingen skal understøtte. Det hjælper jer til at prioritere, prioritere de strategiske temaer og vælge de rigtige læringsforløb.

#2 Sørg for den rette opbakning

Den kompetenceudvikling, I vælger at sætte i gang, skal være afgørende for kerneopgaven. Derfor skal I også sikre opbakning fra ledelseslaget og huske at inddrage relevante aktører som f.eks. tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.  

#3 Skræddersy kompetenceudviklingen til netop jeres medarbejdere

Tegn et billede af, hvilke jobprofiler, I har ansat i dag, og hvordan I gerne vil have, at de skal udvikle sig gennem kompetenceudviklingen. Derefter skal I se på, hvilke læringsmetoder det vil være mest hensigtsmæssigt at bringe i spil ud fra jeres medarbejderprofiler – nu og i fremtiden.

#4 Få hjælp til det, der er svært

Tag fat i nogen, der ved noget om skræddersyet, strategisk kompetenceudvikling og få hjælp til det, I ikke selv er så gode til. Hos COK har vi f.eks. mange års erfaring med at tilrettelægge den optimale proces for strategisk kompetenceudvikling – fra afdækning af behov, til overvejelser omkring f.eks. praksisnær læring og brug af kompetencemidler, til udførelse og evaluering.

Læs mere om strategisk kompetenceudvikling >>

Om KS Uddannelsen

KS Uddannelsen er et kompetencegivende uddannelsestilbud for ansatte i Koncernservice i Københavns Kommune. Uddannelsen er praksisnær med et stærkt fokus på, hvordan de nye færdigheder og kompetencer kan omsættes i hverdagen. Uddannelsen består af et kick-off arrangement og et grundmodul på akademiniveau samt fagspecifikke overbygningsmoduler på akademi- og diplomniveau. Læs mere om KS Uddannelsen >>

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen