Bliv klogere på hvad der kræves som digitalt bevidst medarbejder, så du kan matche de kompetencer din organisation efterspørger om digital adfærd og retmæssige krav ift. Databeskyttelsesforordningen

Vil du forstå, blive mere bevidst om og kende de udfordringer, der kan være i forbindelse med arbejdet med og omkring databeskyttelsesforordningen, og hvordan du kan skabe gode interne forretningsprocesser; også sammen med kollegaer og ledere? Her kan du blive forandringsagent for god etik og adfærd der hvor personfølsomme oplysninger konkret anvendes i din kommunale eller regionale organisation. Der hvor du kan være med til at skabe motivation og bevidsthed for emnerne og deres betydning i implementeringen. Du lærer derfor også om de lovmæssige rammer for databeskyttelsesforordningen, så du kan anvende dem på konkrete problemstillinger.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Digital databeskyttelse
 • Sammenhæng i udviklingstendenser og de lovmæssige rammer
 • Data og personoplysninger i sagsbehandlingen
 • Arbejdet med kommunikation i en datadrevet hverdag

Læringsmål og udbytte

De studerende skal:

 • have grundlæggende viden om de lovgivningsmæssige rammer, målsætninger og standarder, der er for databeskyttelsesforordningen
 • have indsigt i, hvordan digitalisering påvirker anvendelse af personfølsomme oplysninger i en offentlige organisation
 • forstå databeskyttelsesforordningens udfordringer – herunder digital adfærd
 • få indsigt i digitale arbejdsprocesser i egen organisation
 • forstå forandringskommunikation som et værktøj i forbindelse med en forandring som implementering af databeskyttelsesforordningen.

De studerende skal:

 • kunne anvende lovgivningen på konkrete problemstillinger i egen organisation anvende forandringskommunikation i implementeringen af databeskyttelsesforordningen i egen organisation.

De studerende skal:

 • med udgangspunkt i egen arbejdsfunktion, viden og praksis kunne foretage korrekt og professionel sagsbehandling og udvikle egen praksis ud fra en professionel tilgang
 • kunne understøtte en konkret udvikling/forandring i egen organisation
 • mestre at anvende og behandle data inden for databeskyttelses-forordningens rammer
 • forstå og analysere organisatoriske og arbejdsmæssige konsekvenser ved implementeringen af databeskyttelsesforordningen
 • deltage aktivt i rollen som ambassadør og sparringspartner for kolleger og ledelse i forbindelse med forandringsprocesser, som databeskyttelsesforordningen medfører.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
8 undervisningsgange og 2 læringsgruppedage

Tirsdage i ugerne:

5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17.

Eksamen:

Aflevering af synopsis, senest torsdag den 16. maj

Mundtlig eksamen kan ligge i uge 22, 23, 24 eller 25.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale/selvejende virksomheder og institutioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen