Hvordan er den offentlige sektor og det politiske system opbygget, og hvilke lovmæssige bestemmelser og forvaltningsretlige principper gælder.
 • Lær hvordan den offentlige sektor og det politiske system er opbygget.
 • Øg din viden om udviklingen i det demokratiske Danmark.
 • Forstå hvilke opgaver kommuner, regioner og staten varetager.
 • Lær om bestemmelserne i offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven og om de uskrevne forvaltningsretlige principper.
 • Lær at finde relevante retskilder.
 • Lær om ressource- og økonomistyring i kommuner og regioner.
 • Lær at analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer.
 • Lær at foretage korrekt sagsbehandling.

Indhold

Administration (50 %)

 • Historisk baggrund
 • Det politiske system
 • Politiske institutioner
 • Borger/brugerinddragelse
 • Kommuners/regioners opbygning og opgaver
 • Styrelseslov

Økonomi (15 %)

 • Kommuners/regioners økonomi
 • Økonomiaftaler
 • Økonomistyring

Forvaltning (35 %)

 • Sagsbehandlingens jura (Forvaltningsloven, Persondataloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven, Ombudsmandsloven)
 • Uskrevne regler/principper
 • Økonomiske rammer for sagsbehandling
 • Sagsbehandling

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have sammenhængende indsigt i lovgrundlaget og lovhierarkiet for kommuners og regioners styrelse, herunder hvorledes den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og udviklet i det demokratiske Danmark
 • have en grundlæggende viden om de økonomiske forhold i Danmark og forstå kommunernes og regionernes rolle i samfundsøkonomien
 • kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke kommuners og regioners prioritering, som igen påvirker velfærdssamfundets udvikling
 • forstå, hvilke opgaver kommuner, regioner og staten varetager og samspillet imellem dem.

De studerende skal

 • kunne søge, afgrænse og finde relevante retskilder og anvende dem på konkrete problemstillinger og i sagsbehandlingen
 • kunne analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer og praksis
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til samarbejdsparter og borgere.

De studerende skal

 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion inden for de aktuelle politiske, økonomiske og organisatoriske rammer således, at det styrker den studerendes overblik over egne handlinger og ansvar
 • kunne foretage korrekt sagsbehandling og udvikle egen praksis ud fra en professionel tilgang
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder.

Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges så der tages hensyn til at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder naturligvis, at der er flere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Skriftlig individuel 48-timers eksamen.

Er du i fleksjob, har du mulighed for at få 72 timer til eksamen.

13.350 kr.
Sted og startdato
Online: August 2022
Varighed: På grund af de kortere undervisningsdage varer forløbet længere end de normale 10 dage
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Online
Forvaltning i kommuner og regioner – korte undervisningsdage, længere forløb – online
august 2022 - januar 2023
Skriftlig individuel 48 timers eksamen, 16. - 18. januar 2023


Undervisningsdatoer:

25. august
01. september
08. september
15. september
22. september
29. september
06. oktober
13. oktober
27. oktober
03. november
10. november
17. november
24.november
01. december
08.december
15. december
12. januar
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere med nedenstående funktioner, som har brug for korte undervisningsdage.
Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder
Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

HK
Studievejleder i Midtjylland
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent og studievejleder i Nordjylland
Mette Ranum Laustsen