TOP-UP - forløb. Har du taget Fremtidens HK'er, kan du her opgradere kurset til et kompetencegivende Kommunommodul på 10 ECTS-point.

Modulets hovedtemaer
Strategier og lovmæssige rammer for digitalisering

  • Forstå samarbejdet omkring digitalisering
  • Lovgivning på området

Værktøj til digitalisering

  • Forstå anvendelsen af business case, arbejdsgangsanalyse, effekt og effektmåling
  • Vurdering af økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser ved digitalisering
  • Opsætning af målepunkter
  • Risikovurdering
  • Udformning og beskrivelse af idégrundlag
  • Projektarbejdsform

Gevinstrealisering

  • Forstå, hvordan en realiseret gevinst (besparelse eller løft i kvaliteten) i praksis dokumenteres, hjemtages og realiseres

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis. Eksaminationen er individuel.

 

8.999 kr.
Sted og startdato
Online: Oktober 2022
Varighed: 5 dage
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter


Undervisning i perioden oktober - december.Undervisningsdagene er endnu ikke fastlagt.

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis, december.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb

Er du i målgruppen?

HK'er som har deltaget på HKs teknologiuddannelse: Fremtidens HK'er.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

HK
Studievejleder i Midtjylland
Helle Kristensen
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen