Hvordan opstår og fremtræder sociale problemer? Hvilke sociologiske og psykologiske forklaringer er der på sociale problemer?

Hvordan prioriterer og løser velfærdsstaten og socialpolitikken historisk og aktuelt sociale problemer?

Forstå, hvilken rolle sagsbehandlere har i forhold til løsningen af borgernes problemer og aktuelle socialpolitiske prioriteringer.

Indhold

Socialpolitikkens historiske perspektiver:

 • Socialpolitikkens historiske udvikling
 • Normernes betydning
 • Menneskesyn
 • Politisk ideologi
 • Konjunkturer
 • Borgernes forventninger til det offentlige system og ydelser.

Introduktion til sociale teorier og metode:

 • Modernitet
 • Globalisering
 • Ulighed
 • Magt
 • Marginalisering
 • Socialisering
 • Identitet
 • Udviklingspsykologi
 • Metoder og værktøjer til afdækning af sociale problemer.

Centrale begreber:

 • Chanceulighed
 • Social arv
 • Fattigdomskriterier
 • Mangel-, afviger-, konstruktivistisk perspektiv
 • Marginalisering.

Samfunds- og sygdomsskabte sociale problemer:

 • Ledighed
 • Sygdom
 • Misbrug
 • Sindslidelse
 • Opvækstvilkår.

Sagsbehandlerens rolle:

 • Professionalisme
 • Dobbeltrollen
 • Magtesløshed
 • Udfordringer og metoder i tværfagligt samarbejde/relationel koordinering
 • Forskellige faggruppers perspektiver og dagsordener.

Retssikkerhed, kontrol og dokumentation:

 • Journalisering, kontrol og dokumentation for socialarbejdernes arbejde
 • Forvaltningsloven
 • Retssikkerhedsloven
 • Persondataloven
 • Offentlighedsloven.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal have viden om og forstå:

 • Central anvendt teori og metode
 • Sociale problemers forskellige fremtrædelsesformer
 • Sociologiske og psykologiske forklaringer på sociale problemers opståen
 • Socialpolitikkens og velfærdsstatens udvikling og sammenhæng med internationale, nationale og lokale politiske og økonomiske forhold
 • Socialpolitiske grundholdninger
 • Borgernes historiske og aktuelle retsstilling i forhold til velfærdsstatens myndighedsudøvelse
 • Sagsbehandlerens rolle i krydsfeltet mellem myndighedsudøvelse og hjælper.

De studerende skal:

 • Kunne anvende centrale metoder og redskaber
 • Kunne anvende teoretiske begreber til at analysere sociale problemstillinger
 • Kunne identificere forskellige perspektiver på sociale problemer og socialt arbejde
 • Kunne genkende grundbegreberne i socialt arbejde
 • Kunne udpege og vurdere forskellige sociale problemstillinger, deres betydning og deres samspil i konkrete borgercases
 • Kunne identificere og vurdere en borgers retstilling i forhold til sagsbehandlingsskridt i en konkret situation
 • Kunne formidle teoretiske og perspektivere sociale problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

De studerende skal:

 • Kunne handle inden for de aktuelle politiske, økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde
 • Kunne bringe deres viden om sociale problemers opståen og fremtræden ind i konkrete sagsbehandlingsområder
 • Kunne agere professionelt i krydsfeltet mellem borger og myndighed
 • Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Særlige forhold

Social teori er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Du skal være opmærksom på at de forskellige uddannelsesinstitutioner kan have forskellige afgangskrav til Diplomuddannelsen i socialformidling.

Eksamensform

Mundtlig onlineeksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

HK
Studievejleder i Midtjylland
Helle Kristensen
MRL
Konsulent og studievejleder i Nordjylland
Mette Ranum Laustsen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm
Claudia Grassi Ahlburg
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen
METH
Studievejleder på Sjælland
Marie Elisabeth Thomsen