Gitte Hardahl Jensen

Gitte Hardahl Jensen

Koordinator

Gitte står for alt det administrative og praktiske, når vi planlægger og afholder kurser og temadage m.v. på det specialiserede børneområde. Desuden er hun koordinator på Socialstyrelsens videnskurser til socialpsykiatrien.