Helle Richter

Helle Richter Wester Jensen

Koordinator

Helle står for alt det administrative og praktiske, når vi planlægger og afholder kurser og temadage m.v. på det specialiserede voksenområde. Desuden er hun koordinator på Socialstyrelsens praksiskurser til socialpsykiatrien.
Find mig på LinkedIn